Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
image (2)
image (3)
image (4)
image (5)

LOG BY ENGIE SOLUTIONS


Dromen mag, ze waarmaken is beter

 

LOG (Logistic Organisation Group) werd opgericht in 2000 met als doel partner te zijn voor een efficiënte, op de ervaring van de gebruiker gefocuste inrichting van de werkomgeving, en dat voor elke schaalgrootte van de organisatie.
Zowat drie jaar geleden werd LOG ingekocht door Cofely NV. Recent werd de naam omgevormd tot ‘LOG by Engie Solutions’ en werd een nieuwe thuis in gebruik genomen in de gebouwen van Cofely NV te Evere.

Patrick Dubois, Operation Manager LOG by Engie Solutions: “De verhuis van Vorst naar Evere was een ideale gelegenheid om onze 20-jarige expertise om te zetten in een levende showroom voor onze klanten, een actieve werkomgeving die laat zien wat er allemaal kan, maar bovenal aantoont dat het ook praktisch werkzaam is. Bij de inrichting stond zoals bij elk van onze projecten het welzijn van de werknemers voorop, zowel organisatorisch, ergonomisch als psychologisch”.
Voor LOG by Engie Solutions primeert altijd de werking van de organisatie en haar werknemers. Elke werkplekinrichting is een tool voor het bedrijf dat moet bijdragen tot een globaal beter functioneren door het ontzorgen en organiseren van het werken voor elke medewerker. Elk concept voor een werkplekinrichting moet dan ook optimaal tegemoetkomen aan de reële noden om beter en efficiënter te werken. Wat er echt toe doet als werkomgeving kan zeer verschillend zijn volgens de aard van de organisatie. “De aankleding is optioneel en ondergeschikt aan de functionaliteit en rationaliteit tegenover de werking van de organisatie” verduidelijkt Patrick Dubois. “Het is een beetje als bij het kiezen van een nieuwe auto: de keuze van merk en model gaat zeer breed. Soms kan je ‘premium’ kiezen, soms ook niet, maar kan je met de juiste optiekeuzes wel de identieke functionaliteit verkrijgen en zelfs nog beter inspelen op de specifieke noden. Wij kunnen luxe interieurs leveren op verzoek, maar zullen dat nooit in ons basisconcept naar voor schuiven”.
Nu LOG by Engie Solutions deel uitmaakt van een grote groep, hebben we het voordeel steeds beroep te kunnen doen op een brede waaier specialisaties en experts op maat van elk project. Het integreren van ‘smart building’ intelligentie is er daar één van. LOG by Engie Solutions kan voor elk project een groot aanbod specialiteiten uit de groep voorstellen, waaronder bv. HVAC en elektriciteit.

 

Toekomstgericht
Voor de verhuis van het LOG by Engie Solutions team werd door Cofely NV in Evere een halve verdieping ter beschikking gesteld. “De volledig nieuwe inrichting gaf ons de kans een visitekaartje voor de Cofely groep uit te werken en toekomstgericht tewerk te gaan” licht Patrick Dubois toe. “We gingen voor onze eigen organisatie aan de slag met de visie van de klant. Voorop stond vooral een bruikbare, gebruiksvriendelijke en praktische indeling en aankleding. Iedereen voelt dat nu ook, zowel onze eigen medewerkers als klanten die ons hier bezoeken”.
Vanzelfsprekend werd gekozen voor flex desk en bubbles. Ergonomie is een ander aspect dat nadrukkelijk aandacht kreeg met elektrische hoogteregeling voor de werkplekken, waardoor zowel staand als zittend werken mogelijk is.
Een bijzondere plek binnen het geheel is de ‘bibliotheek’, een vergader- en creatieruimte, waar een collectie materialen en stalen is samengebracht om moodboards samen te stellen als hulpmiddel voor de klanten om keuzes te visualiseren en tastbaar te maken.
LOG by Engie Solutions ontwikkelde haar nieuwe werkomgeving in functie tot de eigen noden, maar ook met aandacht voor de toekomst. Patrick Dubois: “De ons ter beschikking gestelde vloeroppervlakte is volledig polyvalent bruikbaar. Dat is al grotendeels met de huidige intekening van de functies het geval, maar daarenboven laat zich de volledige inrichting in één tot hooguit twee dagen helemaal herschikken. Zo zijn de bubbles verrijdbaar met een palletwagen en kunnen op om het even welke nieuwe plek worden neergezet. Meubels zijn moduleerbaar en bijgevolg in willekeurig veel verschillende configuraties op te bouwen”.
Brede gangen laten ruimte aan een vlotte circulatie. Er is gekozen voor een warm en huiselijk aanvoelend kleurenpallet. Duurzame keuzes krijgen meer aandacht in de actuele kantoorinrichting. Dat komt vooral tot uiting in de materiaalkeuzes.

 

Post-Corona
Velen kijken er met ongeduld naar uit: het post-Corona tijdperk. Patrick Dubois: “Bestaande concepten zullen herzien worden en heel wat bestaande inrichtingen moeten overdacht worden omdat er anders zal gewerkt worden, met een voor de hand liggende mix van thuiswerken en naar kantoor komen. Meer dan ooit gaat het bij een goed kantoorconcept om het faciliteren van het dagelijkse leven van elke medewerker. Meer vraag naar meeting rooms, ruimte voor overleg, discussie, brainstorming… Wij hielden hiermee al rekening bij het uitwerken van ons concept en de polyvalente inrichting werpt vandaag al zijn vruchten af. Medewerkers komen niet langer naar kantoor uit gewoonte, maar om er samen te werken, te vergaderen, kortom gefocust op bepaalde taken waarvoor het kantoor hen de beste ondersteuning biedt. Het connecteren van medewerkers is een essentieel gegeven voor een geslaagd kantoorconcept”.
LOG by Engie Solutions is meer dan ooit overtuigd van de noodzaak om elk project te ontwikkelen vanuit de klant. Wat heeft hij effectief nodig? Wat boeit de klant? Wat is essentieel noodzakelijk voor het realiseren van een efficiënte werkomgeving en wat zijn de mogelijke opties om nog beter te doen? Patrick Dubois: “Een grotere tevredenheid van het personeel en de optimalisatie van de economische performantie van de onderneming, staan centraal. Dat sluit veel meer in dan het uitwerken van een vloerplan, het kiezen van inrichting en aankleding. Klanten hebben nood aan begeleiding in functie tot de actualiteit, zoals bv. het omgaan met archieven die veel dode ruimte innemen en waarvoor outsourcen en/of digitaliseren een betere optie is”.
www.log.be

 Last update: 16/07/2021 14:47:48