FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News
Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier
Bibliotheek | Focus
Slideshow Image 1
“Facilities dragen zorg voor de zorg” 
Schrijf u in om de
Profacility-newsletter te ontvangen

Strategische personeelsplanning voor de toekomst

In vrijwel alle sectoren hoort men dezelfde noodkreet als het gaat om de personeelsproblematiek: er is een chronisch tekort aan geschikte medewerkers. Een strategische personeelsplanning dringt zich op en dat hoeft minder complex te zijn dan het lijkt. Bij strategische personeelsplanning wordt al snel gedacht aan een complexe oefening om uit te zoeken welke vaardigheden er in de toekomst ...
| 28/09/2023 - Office Management

Overdaad aan data schaadt

Digitalisering is de niet te missen toekomst voor Facility Management, horen we wel vaker op zowel nationale als internationale congressen. Data verzamelen, analyseren en inzetten voor het nemen van beter onderbouwde beslissingen, kortom ‘data driven management’ wijst Facility Management en andere vakgebieden de weg. Maar zoals steeds, schaadt overdaad ook hier. Een onderzoek van het Amerikaans softwarebedrijf Oracle onder 14.000 ...
| 19/09/2023 - Office Management

Aandacht voor inclusief hybride werken

Hybride werken is in vele bedrijven de norm geworden. Hoewel de verdeling van de werktijd tussen kantoor en thuis door velen gewaardeerd wordt, is het niet voor iedereen even gemakkelijk. Online meetings kunnen heel lastig zijn voor de niet geringe groep mensen met een visuele beperking. Voor hen is inclusief hybride werken een aandachtspunt. Niet alleen mensen met ...
| 19/09/2023 - Office Management

Brussel in een woelige Europese kantoormarkt

In een Europese kantoorhuurmarkt die er de eerste helft van 2023 met -15% op achteruitging t.o.v. het vijfjaarlijks gemiddelde en zelfs -21% lager uitkomt op jaarbasis, blijkt Brussel er nog niet zo slecht vanaf te komen, aldus het meest recent door Savills gepubliceerde overzichtsrapport. De indicator voor de werkgelegenheidsverwachtingen (EEI, Employment Expectations Indicator) is sinds januari 2023 gestaag gedaald ...
| 15/09/2023 - Office Management

Trevi vereenvoudigt verhuizen voor werknemers

Residentieel vastgoedspecialist Trevi creëert een gloednieuwe afdeling: Trevi Relocation. Deze afdeling heeft als doel de verhuis van buitenlandse medewerkers naar België te vereenvoudigen. Het biedt de volledige verhuisbegeleiding aan om werknemers en ambtenaren enerzijds en bedrijven en publieke instellingen anderzijds, zo goed mogelijk te ontzorgen in elke fase. In eerste instantie biedt men ondersteuning voor het verhuizen naar regio ...
| 13/09/2023 - Office Management

Leerbehoeften omzetten in leeroplossingen

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het belang aandacht te schenken aan ‘Learning & Development’ (L&D) om hun strategieën te verwezenlijken. Tevens zijn werknemers steeds meer vragende partij voor een aantrekkelijk aanbod leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor een optimaal resultaat is het onontbeerlijk om de leerbehoeften te bepalen om daaruit geschikte leeroplossingen te definiëren. Vandaag is ‘Learning & ...
| 11/09/2023 - Office Management

Soft skills ondergewaardeerd ten opzichte van traditionele vaardigheden

Vandaag focussen bedrijven zich op het stabiliseren en de groei van hun modellen, markten en toeleveringsketens. Om groei anno 2023 te bewerkstelligen, worden andere eisen gesteld aan de leidinggevende medewerkers van een bedrijf. De zogenaamde ‘soft skills’ evolueren van een optioneel begrip naar essentiële en relevante competenties. Juist op dat vlak blijkt er nog veel werk aan de winkel… ...
| 06/09/2023 - Office Management

Verrassende ommezwaai

Hybride werken is in eigen land op grote schaal veralgemeend. Onder druk van het Corona-virus kwam het faciliteren van thuiswerken in een stroomversnelling. IT-bedrijven die zich hadden toegespitst op videomeetings werkten zich in recordtijd in de schijnwerpers. Uitgerekend deze bedrijven porren hun werknemers nu aan om terug naar kantoor te komen. Eén van die bedrijven die een belangrijke bijdrage ...
| 01/09/2023 - Office Management

Vooruitzichten voor Europese kantoormarkt

Het Britse vastgoedbedrijf Savills, gevestigd in Londen, publiceerde haar halfjaarlijks ‘European Office Outlook report’. Het concludeert dat de dalende beschikbaarheid van kwalitatieve kantoren op aantrekkelijke locaties de Europese verhuurmarkt voor kantoorvloeren onder druk zet. De opname van Europese kantoorruimte daalde in het eerste kwartaal van 2023 met 14% onder het vijfjaarlijkse gemiddelde voor die periode. De grootste stijging in ...
| 29/08/2023 - Office Management

Internationale kandidaten als oplossing voor de 'war for talent'

Het tekort aan talent baart heel wat organisaties zorgen. Gebrek aan talenkennis bijvoorbeeld is voor veel werkgevers een deal-breaker, wat maakt dat tal van vacatures niet ingevuld geraken en de druk op het team toeneemt. Volgens internationaal rekruteringsspecialist Robert Walters is het openstellen voor internationaal talent een niet te versmaden optie. “Over de grenzen kijken voor aanwervingen geeft de ...
| 24/08/2023 - Office Management