FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Office Management
Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier
Bibliotheek | Focus
Slideshow Image 1
Wat de Green Deal betekent voor de facility manager 
Schrijf u in om de
Profacility-newsletter te ontvangen

Tevredenheid bij Belgische werknemers

Een groot internationaal onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Walters wijst uit dat België na Nederland het fijnste land is om te werken. De tevredenheid bij Belgische werknemers is vooral toe te schrijven aan secundaire arbeidsvoorwaarden, het salaris en de balans tussen werk en privé. Nederland doet nog net iets beter, in het bijzonder wat betreft herkenning op de werkvloer. Thailand, ...
| 28/10/2021 - Office Management

Nederlandse overheid promoot hybride werken

Het Nederlandse kabinet adviseert sinds eind september: ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als dat nodig is’. Werkgevers en werknemers mogen daarrond zelf afspraken maken over een passende verhouding tussen werk op locatie en thuis, rekening houdend met het welzijn van de medewerkers. Bijkomend wordt aangedrongen op het voorkomen van drukte in het openbaar vervoer en op ...
| 25/10/2021 - Office Management

Veel Nederlandse bedrijven hebben al afspraken rond hybride werken

Dat hybride werken tot het ‘nieuwe werken’ wordt veralgemeend, zal niemand nog verbazen. In Nederland blijken nu al twee derde van de bedrijven hierover concrete afspraken gemaakt te hebben. Volgens een studie door VNO-NCW en MKB-Nederland zouden er geen extra regels nodig zijn voor het hybride werken, maar snakken bedrijven vooral naar goede voorbeelden. VNO is een ondernemersvereniging die ...
| 20/10/2021 - Office Management

Actief ondersteunen van communicatie bij hybride werken

Zowat alle studies tonen aan dat de informele ontmoetingen met collega’s in de koffiehoek of het bedrijfsrestaurant het meest werden gemist tijdens de Covid-19 pandemie. Informele communicatie is zowat onmisbaar gebleken voor een vlotte dagelijkse werking en het succes van organisaties. Nu het hybride werken algemeen omarmd wordt, is het belangrijk erop toe te zien dat er voldoende momenten ...
| 19/10/2021 - Office Management

Steeds meer mensen keren terug naar kantoor

Uit data van IWG, 's werelds grootste aanbieder van flexibele kantoorruimtes met merken als Spaces en Regus, blijkt dat het aantal werknemers dat sinds september naar kantoor komt, als onderdeel van het hybride werkmodel, toeneemt. De terugkeer naar kantoor gaat gepaard met een verandering in de mentaliteit bij werknemers. Omdat er een poule flexkantoren wordt gerealiseerd met elk een ...
| 18/10/2021 - Office Management

De Franse populatie thuiswerkers zal naar verwachting binnen twee jaar verdrievoudigen

De komende twee jaar zullen 31% van de Franse werknemers gebruik maken van thuiswerken tegenover slechts 9% voor het uitbreken van de Covid-19 pandemie. Deze vaststelling verplicht ondernemingen om de huur van hun bedrijfsruimte opnieuw te bekijken. Nieuw en anders gebruiken van de kantoren, omvormen van de werkvloer,…? Xerfi, een toonaangevend onderzoeksbureau in Frankrijk, heeft recent 800 bedrijfsleiders bevraagd ...
| 11/10/2021 - Office Management

Leesman en hybride werken

Leesman onderzoekt al meer dan 10 jaar de invloed van de werkomgeving op de tevredenheid en bijgevolg op de prestaties van de medewerkers binnen de organisatie. In het meest recente onderzoek werd niet alleen de tevredenheid over de kantooromgeving opgenomen, maar komen evenzeer thuiswerken en hybride werken aan bod. Met 246.537 respondenten uit 138 ...
| 08/10/2021 - Office Management

Gezondheidsproblemen niet typisch voor ouderen

Ruim 1 op 3 geeft aan last te hebben van overmatige stress, vermoeidheid en nek- of rugpijn, typische klachten die herhaald optreden op de werkvloer. Bij Millenials blijken die aantallen zelfs nog hoger te liggen, zoals een onderzoek van Amway bij 8.000 respondenten uitwijst. De klachten zijn niet steevast toe te schrijven aan de werkomstandigheden, maar worden vaak veroorzaakt ...
| 28/09/2021 - Office Management

Vuilvangmat van Mewa beschermt tegen vocht en vuil

Herfst en winter staan voor de deur en dus wordt nattigheid, smeltende sneeuw en ander vuil het gebouw binnengedragen, zodat ontvangstruimten en gangen er niet meer zo uitnodigend uitzien. In de industrie, de horeca, de detailhandel en andere bedrijven zijn gladde en vuile vloeren niet alleen een esthetisch probleem maar ook een risicofactor voor klanten, leveranciers en het eigen ...
| 27/09/2021 - Office Management

Belangrijkste persoonlijkheidstypen op de werkvloer

Nu de terugkeer naar kantoor is ingezet en er nog weinig twijfel bestaat dat hybride werken als het nieuwe normaal zal gelden, is het zinvol stil te staan bij de technologische uitrusting die werknemers in staat moet stellen optimaal te werken binnen het nieuwe werkkader. Elke medewerker heeft uiteraard zijn eigenheid en onderscheidende karaktertrekken, maar volgens een onderzoek gevoerd ...
| 22/09/2021 - Office Management

Investeer slim in audiotechnologie voor hybride werken

EPOS, premium audiomerk, lanceert vandaag zijn rapport over de rol van technologie in hybride werken. Vandaag de dag staat het management van veel bedrijven open voor een permanente verschuiving naar hybride werken. Om het model op lange termijn echter werkelijk succesvol te maken, moeten we leren van de ervaringen van de afgelopen twaalf maanden en maatregelen nemen om werknemers ...
| 08/09/2021 - Office Management

Long COVID belemmert functioneren en creëert onbegrip

Al meer dan 1 miljoen Belgen raakten besmet met het coronavirus. Veel mensen die de ziekte doormaken, kampen weken tot maanden later nog met klachten. Met ernstige hinder in hun leven en werk tot gevolg, inclusief het onbegrip dat vaak gepaard gaat met onbekende ziektebeelden. Idewe roept werkgevers daarom op om Long COVID te erkennen als ziektebeeld en voldoende ...
| 07/09/2021 - Office Management

Flexibel verlonen wordt belangrijke troef

Volgens 43% van de bedrijven is loon - brutoloon en andere loonelementen - voor medewerkers de grootste motivator om niet van werkgever te veranderen. Zes op de tien ondernemingen geven aan dat ze werknemers zien vertrekken omdat ze niet aan hun looneisen kunnen voldoen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse werkgeversbevraging door HR-dienstenbedrijf ACERTA bij meer dan 500 ondernemingen. Om ...
| 06/09/2021 - Office Management

Bedrijven helpen werknemers om stress te beperken bij thuiswerken

Thuiswerken laat de grens tussen werk en privé vervagen wat bijna 1 op 5 werknemers doet vrezen voor een burn-out. Volgens onderzoek door HR-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 500 Belgische ondernemingen, neemt 1 op de 3 bedrijven acties om stress tijdens de werkuren te verminderen. 1 op de 5 bedrijven helpt werknemers om te ‘deconnecteren’ van het werk. “Welzijn ...
| 31/08/2021 - Office Management

Nederlandse kantoormarkt heeft zwaar te lijden

In Nederland kreeg de verkoop en verhuur van kantoorruimte verleden jaar een flinke deuk. Vooral bij de grote bedrijven werden beslissingen m.b.t. vastgoed uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Daar stond tegenover dat kleinere bedrijven wel op zoek gingen naar een nieuw onderkomen. Bij de kleine kantoorgebruikers was er zelfs amper sprake van een terugval in de vraag naar ...
| 25/08/2021 - Office Management