FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » IFMA World Workplace 2022

IFMA World Workplace 2022

Woensdag 1 en donderdag 2 juni namen enkele honderden FM-professionals deel aan het World Workplace 2022 event in Amsterdam. Na twee jaar uitstel als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis, kon het event opnieuw life doorgaan, al kozen de organisatoren – IFMA EMEA, Euro FM en FMN (de Nederlandse FM-vakvereniging aangesloten bij IFMA) – voor het eerst ook voor een hybride formule. Zo konden een aantal sessies ook online gevolgd worden. ‘FM for a sustainable future‘ was het thema voor de tweedaagse, een voor de hand liggende keuze gezien de duurzaamheidseisen niet alleen een steeds grotere druk leggen op de Facility Manager, maar tevens duidelijk wordt dat het vakgebied een zeer grote rol kan en zal spelen in de verduurzaming van organisaties en gebouwen.

Peter Ankerstjerne, voorzitter van de wereldwijde raad van bestuur bij IFMA: “De Facility Manager is de gids voor het post-Covid-tijdperk. We moeten elkaar uitdagen en de lat nog hoger te leggen. Vroeger nam USA het voortouw, nu kijken zij naar Europa en heel specifiek voor wat hier allemaal gebeurt op vlak van verduurzamen”. Harold Coenders, FMN: “Facility Management heeft een belangrijke sociale functie; de werkomgeving verbindt mensen”.

Duurzaam moet circulair insluiten
Een aantal sprekers benadrukten dat verduurzamen op zich niet zal volstaan, maar circulariteit maximaal dient meegenomen te worden bij elke beslissing die Facility Management neemt. In deze context kwam de ‘World Overshoot Day’ ter sprake, de dag waarop we zoveel grondstoffen hebben gebruikt als de aarde in een heel jaar kan regenereren.

In 2021 viel deze op 29 juli. In 1970 was dat nog 23 december… De gezondheidscrisis had een lichtjes positieve invloed op  de ‘World Overshoot Day’, want in 2020 duurde het één maand langer tot de uitputtingsdag. Voor Nederland alleen was dit jaar op 12 april de ‘Overshoot Day’ bereikt en voor België gingen al op 26 maart alle rode knipperlichten aan!

Facility Management moet de markt uitdagen en leveranciers prikkelen om mee te gaan in de evolutie naar circulariteit. Het is tevens een blijvende communicatie-opdracht naar directie, medewerkers, de markt van toeleveranciers en actoren in de bouw.

1 miljoen x minder
Tijdens de openings keynote stelde Arash Aazami: “Om het evenwicht van onze planeet te herstellen moet ons energieverbruik tot 1 miljoenste van wat we nu verbruiken herleid worden! Onze aarde is 500 miljoen jaar waard aan opgebouwde fossiele brandstoffen. Alleen al tussen 1990 en 2020 steeg het wereldwijde energieverbruik met +40%”.

Ons energieverbruik is relatief jong: pas sinds de industriële revolutie (1750 > ) verbruikt de mensheid energie. Daarvoor was ‘hernieuwbare energie’ doodgewoon: windmolens, watermolens, paard en kar…

Om te voldoen aan de energiebehoeften van de wereldwijde bevolking zouden 300 miljard zonnepanelen nodig zijn, maar de oppervlakte van een land als Spanje volstaat daarvoor…

Energietransitie is noodzakelijk, maar beperkt zich niet tot een technische transitie alleen. Het gaat om een economische transitie.

“Hernieuwbare energie verdient erkenning als een universeel recht van de mens” besloot Arash Aazami.

Eduard Codde
06-06-2022