FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Nederlandse kantoormarkt heeft zwaar te lijden

Nederlandse kantoormarkt heeft zwaar te lijden

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_sandermeertinsphotography'>sandermeertinsphotography</a> - 123RF)
(foto: sandermeertinsphotography - 123RF)

In Nederland kreeg de verkoop en verhuur van kantoorruimte verleden jaar een flinke deuk. Vooral bij de grote bedrijven werden beslissingen m.b.t. vastgoed uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Daar stond tegenover dat kleinere bedrijven wel op zoek gingen naar een nieuw onderkomen. Bij de kleine kantoorgebruikers was er zelfs amper sprake van een terugval in de vraag naar kantoorruimte. Een verklaring daarvoor is dat het ‘midden- en kleinbedrijf’ (MKB; onze KMO’s) een snellere terugkeer naar kantoor kent en een beter zicht heeft op de personeelsbehoeften om thuis te werken.

Het aantal vastgoedtransacties voor kantoorruimten < 500 m² bleef in 2020 vrijwel gelijk in vergelijking tot 2019. Voor grotere kantoorruimten werd echter een daling met 40% genoteerd, aldus het rapport ‘Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2021’ van Dynamis. De grote bedrijven kunnen moeilijk inschatten wat de impact van het thuiswerken op hun kantoornoden in de toekomst zal zijn. De situatie in de vier grootste Nederlandse steden is nog meer uitgesproken: hier werd in 2020 de helft minder kantoorruimte in gebruik genomen. In Utrecht liep de vraag naar kantooroppervlakte zelfs met twee derde terug. Volgens een makelaar werd in 2020 liefst 130.000 m² minder verhandeld dan in 2019. Dat stond in schril contrast met de vele jaren waarin amper kon voldaan worden aan de vraag. Eind 2020 stonden zomaar 296.200 m² kantoorruimte leeg in Utrecht, wachtend op nieuwe huurders…

Toch wordt een sterke inhaalbeweging verwacht zodra de terugkeer naar kantoor is ingezet. Als gevolg van de onzekerheid tijdens de gezondheidscrisis hebben vele ondernemingen hun aflopende huurcontracten flexibel verlengd. Deze huurders komen dit jaar de huurders tegen waarvan het huurcontract nu afloopt.

Gedragswijziging
‘Goed op Weg’, een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van het reisgedrag in en rond Utrecht, stelt vast dat werknemers minder naar kantoor gaan. Ze starten hun werk thuis en gaan pas later op de dag naar kantoor voor overleg. Onderzoek toont aan dat medewerkers gemiddeld wekelijks een extra dag willen thuiswerken dan voor de coronacrisis. Werkgevers buigen zich over het regelen van de tussenkomst in reiskosten en thuiswerkkosten. De verwachting wijzen op de aantrekkelijkheid van kleinere kantoorpanden in de binnensteden om in te spelen op de behoefte aan sociaal contact met collega’s. Taken waarvoor concentratie vereist is, zullen sneller thuis worden uitgevoerd.
Eduard Codde
25-08-2021