FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Hoogdagen voor digitalisatie en thuiswerken

Hoogdagen voor digitalisatie en thuiswerken

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_wrightstudio'>wrightstudio</a> - 123RF)
(foto: wrightstudio - 123RF)

In de voorbije eeuw werd telewerken nog wel eens afgedaan als een ICT-hype. Vandaag weten we wel beter. Het mag verbazen dat het begrip al in de jaren ‘70 in de Verenigde Staten opdook. Jack Nilles, die in de vakliteratuur wel eens de peetvader van telewerken genoemd wordt, was één van de eerste auteurs die al in 1976 het enorme potentieel van deze toen nog prille informatietechnologie inzag om te ontsnappen aan de toenemende mobiliteitsproblematiek. De hoge uitrustings- en communicatiekosten, maar ook het gebrek aan technische infrastructuur lagen aan de basis van een trage doorbraak van telewerken.De uitbraak van het Corona-virus gaf het voorbije jaar de spreekwoordelijke duw in de rug! Het Belgische statistiekbureau ‘Statbel’ houdt al bijna 30 jaar informatie bij over thuiswerk. In het begin van de jaren 2000 werkte amper 6 à 8% van de werknemers van thuis uit. In 2019 was dat percentage gestegen tot bijna 19%. Als gevolg van de COVID-19 pandemie klom het cijfer verder op tot 29% in 2020. Meer dan 41% maakte als gevolg van de gezondheidscrisis voor het eerst kennis met thuiswerken.

Het voorbije jaar werden dan ook records gevestigd voor zowel data- als telefonieverkeer. Telenet, zag het dataverkeer met liefst 60% toenemen, een verdubbeling van de groei tegenover de jaren voordien. Verantwoordelijk voor deze toename zijn vooral streaming, maar ook online shopping, thuiswerk en online onderwijs. Het aantal videogesprekken verdubbelde bijna, als gevolg van videomeetings via Microsoft Teams, Zoom, Google Meet of ook nog Cisco Webex. Comfortabel deelnemen aan een videomeeting of surfen met meerdere gebruikers tegelijk, heeft nood aan voldoende datavolume: 3 Mbps is zowat een minimum.

Ook de verstuurde berichten werden zwaarder door foto’s of video’s. Telefoongesprekken duurden gemiddeld dubbel zo lang, zowel op het vaste als via het mobiele netwerk.

Technische basis
Een vaste internetverbinding is een absolute voorwaarde om frustraties te vermijden en de grootste werkzekerheid te genieten, ook al is het dataverkeer via mobiele netwerken de voorbije jaren veel betrouwbaarder en sneller geworden. Dat zal nog verbeteren wanneer 5G eindelijk wordt uitgerold, al zal ook dat niet met zekerheid de stabiliteit van een vaste verbinding evenaren. Ook thuis verdient een rechtstreekse kabelverbinding voor de computer de voorkeur. Het biedt een snelheidsvoordeel tegenover Wi-Fi. Het signaal varieert niet wanneer andere Wi-Fi-gebruikers instappen. Dat is vooral belangrijk bij videomeetings.

Een technologie die centraal staat in de infrastructuur achter het telewerken en daardoor nu tot volle ontplooiing is gekomen, is VPN (Virtual Private Network). Het gaat om een beveiligde verbinding tussen de computer thuis en het bedrijfsnetwerk. Alle internetverkeer wordt via een externe server door een versleutelde tunnel gestuurd. Dat bemoeilijkt het hacken door cybercriminelen en biedt een hoge graad van anonimiteit. Voor thuiswerkers zou het gebruik van VPN voor de informatie-uitwisseling met de werkgever een verplichting moeten zijn. Dat geldt zowel voor deelname aan videomeetings als voor het doorsturen, raadplegen en ontvangen van bestanden.

Dankzij VPN heeft de thuiswerker toegang tot het bedrijfsnetwerk zonder een verschil te merken met werken op kantoor. Alle gegevens blijven bij het werken buiten de kantooromgeving altijd centraal gestockeerd op de servers van het bedrijf of op een locatie in de cloud die altijd voor iedereen bereikbaar moet zijn.

Deloitte, Technology, Media & Telecommunications voorspelt in een recent rapport dat de gezondheidscrisis het cloudgebruik sterk in de hand werkt. Volgens analisten zal de omzet met cloudactiviteiten tussen 2021 en 2025 met meer dan 30% toenemen.
Eduard Codde
25-06-2021