FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Zin en circulariteit voor 70.000 m² kantoren

Zin en circulariteit voor 70.000 m² kantoren

Frank Geets, administrateur-generaal van ‘Het Facilitair Bedrijf', Vlaamse Overheid
Frank Geets, administrateur-generaal van ‘Het Facilitair Bedrijf', Vlaamse Overheid

Na de grondige renovatie van het Consciencegebouw en de bouw van Herman Teirlinck op de Thurn & Taxis site, is nu een derde administratief centrum van de Vlaamse Overheid in volle uitvoering, een iconisch project, want het betreft de renovatie en herbestemming van de bekende WTC-torens. Bovendien is het project ‘ZIN’, dat naar analogie met de andere locaties binnenkort een herkenbare naam zal dragen, veel meer dan een ingrijpend bouwproject, maar de concretisering van het ‘Kantoor van de Toekomst’, alias 'Kantoor 2023', zoals Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid heeft gedefinieerd. Krachtlijnen van dit project zijn circulariteit, energieneutraliteit, duurzaam onderhoud, toegankelijkheid en werkplekinrichting.

Met het project ‘ZIN’ herbevestigt de Vlaamse Overheid haar concentratie van de huisvesting in de Brusselse Noordwijk, wat niet alleen organisatorisch praktisch is, maar tevens bijdraagt tot de heropleving van de buurt.

Vanaf eind 2023 zullen 3.900 Vlaamse ambtenaren het complex in gebruik nemen, waar 2.600 werkplekken worden ingericht volgens Het Nieuwe Werken.

Lees het exclusief interview van Frank Geets, administrateur-generaal van ‘Het Facilitair Bedrijf’
18-06-2020