FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Opgelet voor de toxische werkplek

Opgelet voor de toxische werkplek

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_rawpixel'>rawpixel</a> - 123RF)
(foto: rawpixel - 123RF)

De ‘war for talent’ woedt hevig en volgens specialisten zal dat nog wel enkele jaren duren. In de felheid van die strijd wordt wie wel aan boord is vaak vergeten. Dat leidt momenteel tot een piek in ‘rage-applying’, een fenomeen als gevolg van een slechte werkdag. Werknemers wreken zich door massaal te solliciteren op een groot aantal vacatures tegelijk. Uit recent internationaal onderzoek van staffing specialist Walters People is gebleken dat één op drie professionals de voorbije maanden al aan ‘rage-applying’ deed, voornamelijk gedreven door een toxische werkcultuur.

Bij de Belgische deelnemers aan het onderzoek gaf 47% aan dat ze de laatste 4 maanden aan ‘rage-applying’ deden als gevolg van een toxische bedrijfscultuur. Bijna één op drie (31%) werknemers gaf de schuld aan een slechte balans tussen werk- en privéleven. Voor één op vijf bleek het mislopen van een promotie of loonsverhoging de voornaamste reden om – uit wraak - in sollicitatiemodus te schieten.
Özlem Simsek, managing director bij Walters People: “We zien momenteel nog altijd een kandidaat-gedreven markt, met meer jobs dan beschikbare werkkrachten. Het fenomeen ‘rage applying’ is iets dat organisaties zich op dit moment dus écht niet kunnen veroorloven. Opvallend is wel dat het niet zozeer de loon- of promotiekwesties zijn die tot zo’n overhaaste reactie leiden, maar de werkomgeving zélf. Een toxische werkcultuur kan een tijdje onzichtbaar blijven voor de werkgever, maar het domino-effect op het geluk van werknemers is aanzienlijk. Denk bijvoorbeeld aan een verminderde productiviteit of algemeen gebrek aan motivatie en doorzettingsvermogen”.

Wat is een toxische werkcultuur?
Een toxische werkomgeving is een werkplek die wordt gekenmerkt door negativisme en een algemeen gevoel van disfunctioneren. ‘Kliekjes’ op de werkvloer en roddels zijn voor 44% van de werknemers de voornaamste oorzaak om hun werkplek als toxische te benoemen.
Een niet-inclusieve omgeving volgt op de tweede plaats (28%), maar ook een sterke hiërarchische structuur blijkt voor één op de 5 werknemers een oorzaak te zijn voor een toxische werkomgeving.
“Voelen werknemers zich niet goed bij de bedrijfscultuur in hun organisatie, dan zijn ze sneller geneigd om hun geluk elders te zoeken” stelt Özlem Simsek vast. “Jobs zijn er genoeg, dus waarom zouden ze de sprong niet wagen? Het is daarom belangrijk om in het rekruteringsproces de nodige aandacht te schenken aan een ‘cultuur match’, zodat zowel werkgever als werknemer duidelijk kunnen aangeven wat voor werknemer of werkplek ze precies zoeken”.

Een toxische werkcultuur vermijden

  1. Maak het een prioriteit voor het managementteam. Managers moeten zich bewust zijn dat de moraal van het team en een positieve werkomgeving belangrijke kernverantwoordelijkheden zijn. Als bedrijfsleider is het immers essentieel om erop toe te zien dat elke manager en team de nodige activiteiten of initiatieven ondernomen hebben om de inclusiviteit te bevorderen.
  2. Anoniem feedback onderzoek op regelmatige basis is een vrij eenvoudig initiatief dat te weinig werkgevers toepassen. Er wordt misschien wel gepolst naar hoe de medewerker zich voelt binnen het team en de bedrijfscultuur, maar dat gebeurt vaak in een persoonlijk gesprek of tijdens het jaarlijks evaluatiemoment. Sommige medewerkers zullen daar heel eerlijk op antwoorden, anderen durven misschien niet zo rechtuit te zijn tegenover hun leidinggevende. Daarom is het aangeraden om op regelmatige tijdstippen anoniem onderzoek te doen. Zo ontdek je als bedrijfsleider hoe je werknemers zich écht voelen op de werkvloer. Door open vragen te stellen over de bedrijfscultuur en de nodige tijd te nemen om alle antwoorden te lezen, zal je een duidelijk beeld krijgen van wat er eventueel misgaat.
  3. Investeer tijd en geld in een vriendelijke, sociale en inclusieve omgeving. De werkplek bestaat uit een aantal mensen die bij elkaar zijn gezet vanwege hun verschillende vaardigheden, en niet omdat ze per se goede vrienden zouden zijn.
Eduard Codde
08-06-2023