FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Terug naar af

Terug naar afEind 2022 publiceerden we een bijdrage n.a.v. een bevraging door Robert Walters waarin gevreesd werd voor een ‘leegloop’ bij de bedrijven: bijna twee derde van de werknemers zou er sterk over nadenken om in 2023 van job te veranderen. Een half jaar later verrast dezelfde recruitment specialist met de vaststelling dat ruim de helft van de bevraagde professionals (55%) open staat voor een terugkeer naar hun werkgever van voor de Covid periode.

Niet alleen zou 55% van wie vertrok overwegen terug te keren, 49% geeft ook toe dat de redenen waarom ze destijds vertrokken – meer specifiek loopbaanontwikkeling, salaris en flexibel werken - niet meer van toepassing zijn op de huidige markt. Volgens een recente enquête deed 38% van de werknemers die hun werkgever na de lockdown hadden verlaten dat voor een beter loon. Eén op vijf vertrok voor een betere bedrijfscultuur of om meer voldoening te halen uit hun functie.
Bijna één op twee (48%) van de bevraagden beweert dat hun nieuwe (actuele) werkgever in het huidige klimaat niet langer aan hun behoeften voldoet. Voor twee derde (66%) hebben de stijgende kosten van levensonderhoud hun mening over hun huidige werkgever veranderd. Maar bijna een kwart (24%) verwijst ook naar de vermoeidheid door hybride werken. Het aloude gezegde dat 'het gras elders niet groener is' bevestigt zich.  
Van de door Robert Walters bevraagde professionals nam 17% al contact op met z’n vorige manager met het oog op toekomstige vacatures, terwijl 11% dat momenteel overweegt.
Anders dan men zou verwachten overweegt 79% van de managers sterk om een goede ex-werknemer opnieuw in dienst te nemen. Slechts 15% aarzelt en 6% is er geen voorstander van.

Boemerang werknemers  
Özlem Simsek, managing director van recruitment specialist Robert Walters: “De post-pandemie zag een recordaantal werknemers hun job de rug toekeren in wat werd aangekondigd als 'The Great Resignation'. Ons onderzoek wijst echter op de eerste tekenen van 'The Great Regret' - met 55% van de professionals die zouden willen terugkeren naar hun pre-Covid werkgever, amper 18 maanden na hun vertrek”.   
Terugkerende werknemers blijken ook langs werkgeverskant weinig weerstand te ondervinden. “De krappe arbeidsmarkt speelt hier uiteraard een belangrijke rol in” vervolgt Özlem Simsek. “Tal van vacatures raken moeilijk ingevuld, dus ex-medewerkers die destijds op goede voet vertrokken opnieuw aan boord halen, is absoluut een goed idee. Zij zijn immers vertrouwd met de manier van werken en de bedrijfscultuur en hebben minder training en inwerktijd nodig, wat het onboarding proces alleen maar versnelt en vergemakkelijkt. Bovendien is de kans ook groter dat ze nauwer betrokken en toegewijd zijn aan organisatie, net omdat ze volledig uit eigen wil terugkeren”.
Om het beste uit deze ‘boemerang werknemers’ te halen, moeten organisaties een duidelijk beleid voeren en procedures opstellen rond het opnieuw in dienst nemen van voormalige werknemers. “Dat is een absolute must, vooral wanneer iemand terugkeert in een hogere functie dan toen hij of zij vertrok” benadrukt Özlem Simsek. “Als bedrijfsleider moet je er dus op toezien dat élke medewerker gepaste doorgroeimogelijkheden heeft binnen de organisatie. Zoniet riskeer je de boodschap over te brengen dat de route naar een promotie of een betere verloning de weg van de boemerang is. En dat kan niet de bedoeling zijn!”.

Eduard Codde
05-06-2023