FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Thuiswerken geniet vrouwelijke bijval

Thuiswerken geniet vrouwelijke bijval

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_vadymvdrobot'>vadymvdrobot</a> - 123rf)
(foto: vadymvdrobot - 123rf)

Sinds 9 juni zwaaien de deuren van kantoorgebouwen weer open en mogen werknemers er éénmaal per week terug naartoe. Bovendien mag maximaal slechts 20% van alle medewerkers in grote bedrijven samenkomen. Voor KMO’s is dat de helft. Thuiswerken blijft dus eigenlijk nog de ganse maand juni verplicht. Maar lokt het kantoor daarna, wanneer vanaf 1 juli het verplicht telewerk een einde kent? SD Worx zocht het uit. Uit recent onderzoek van SD Worx blijkt dat meer dan vier op tien werknemers (45,3%) niet van plan zijn om van thuis uit te werken; minder dan 5% zal continu thuiswerken. Het percentage dat nooit thuiswerkt, daalt in België van 68% voor de crisis tot ongeveer 45% na de crisis. Bij mannen gaat het om bijna de helft (48%), bij vrouwen is 42% nooit van plan thuis te werken.

Eén op drie Belgen wil minstens 1 keer per week van thuis blijven werken. Bij vrouwen ligt dit hoger. Maar ook regio, organisatiegrootte, type job, arbeidsregime en leeftijd bepalen mee de voorkeur. Katleen Jacobs, adviseur bij SD Worx: “Iets meer dan de helft (52,8%) is overtuigd van de positieve tot zeer positieve impact van thuiswerk op productiviteit. Eén op drie is neutraal en minder dan één op zes (14%) ziet een negatief effect. Daar verschillen mannen en vrouwen niet in. Afhankelijk van de aard van het werk, zijn er wel lichte verschillen. Het valt op dat wie in een job met veel denkwerk zit, meest voordeel qua productiviteit ziet. Het positief effect wordt meer ervaren, als je zelfstandig kan werken; maar ook regio speelt opnieuw mee: 62% van wie in Brussel werkt, ziet een (zeer) positief effect op de productiviteit. Daarnaast spelen ook routine en sociale interactie mee: wie weinig routine werk kent, vindt de thuiswerk omgeving ideaal. Wie veel routine kent, vindt thuiswerken minder ideaal, tenzij de thuiswerker veel sociale interacties heeft”

Vrouwelijke kijk op thuiswerken
Voor 18,9% van de bevraagden is een paar keer per week thuiswerken het ideale ritme. De bereidheid is bijna verdubbeld. In UK en NL is de bereidheid nog hoger. Bij vrouwen is het percentage voorstanders hoger: het gaat om vier op de tien vrouwen (39,8%) die op regelmatige basis willen blijven thuiswerken. Het grootste deel (een vijfde 21,0%) wil een paar keer per week thuiswerken. Maar in het algemeen is dit percentage hoger voor voltijdse tewerkstelling (24,6%; bij één op vier vrouwen) en lager voor wie deeltijds werkt (slechts 12,2%). Zes procent van de Belgische vrouwen wil dagelijks van thuis uit werken; dit percentage stijgt met de leeftijd en is ook afhankelijk van het statuut: een kwart van de zelfstandigen zonder personeel plant elke dag te blijven thuiswerken. Bij mannen gaat het om iets meer dan een kwart (27,7%) die op wekelijkse basis gaat thuiswerken: één op zes (16,8%) wil een paar keer per week thuiswerken. Ook leeftijd speelt, maar het zijn vooral voor de jongsten (-24 jaar) die het meest positief zijn.

Slechte mobiliteit counteren
Er teken zich ook regionale verschillen af: bijna de helft (46%) van wie werkt in Brussel is van plan om minstens 1 keer per week van thuis uit te werken. Dit is het hoogste percentage. De top vijf wordt aangevuld met de medewerkers in bedrijven in Vlaams-Brabant (44%), Oost-Vlaanderen (36%) en Limburg (35%), waar min. telkens een op drie op wekelijkse basis wil telewerken. De laagste bereidheid om één keer per week thuis te werken, treffen we aan in West-Vlaanderen (23%) en Luxemburg (19%).

Geen ‘one-size fits all’-aanpak
Katleen Jacobs: “De bevraging bevestigt dat er geen ‘one-size fits all’ aanpak bestaat. We verwachten in juni zeker nog geen stormloop op het kantoor, aangezien er nog wat voorzichtigheid heerst, onder andere omdat nog niet iedereen gevaccineerd zal zijn. Ook juli en augustus worden overgangsmaanden, mede door vakantieplannen. Bedrijven zoeken eenvoud in hun ‘terug naar kantoor’-beleid, maar willen wel rekening houden met voorkeuren en bezorgdheden van hun medewerkers. Vanaf september evolueren we hopelijk naar een nieuw structureel evenwicht. Wie het thuiswerkbeleid duidelijk uitwerkt, kan dit ook benutten in het aantrekken van nieuw talent: bij minstens één op drie Belgen staat het in de top drie van bepalende factoren om te kiezen voor een nieuwe werkgever. Bedrijven staan voor een evenwichtsoefening waarbij een ‘terug naar kantoor’ beleid hand in hand gaat met een ‘thuiswerkbeleid’.”
Eduard Codde
05-07-2021