FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Grote FM-première met de verhuizing van het Hôpital Civil de Charleroi

Grote FM-première met de verhuizing van het Hôpital Civil de CharleroiNa 8 jaar werken voor de bouw van het 85.000 m² grote Hôpital Civil Marie Curie in Charleroi is dit ziekenhuis in oktober jongstleden verhuisd en in gebruik genomen. Hiervoor werden de ongeveer 2.000 personeelsleden ingezet. Bruno Monaco, algemeen directeur Logistiek, realiseerde zich al zeer snel dat de volledige operatie vanaf een wit blad moest worden voorbereid. Er was immers geen precedent voor een verhuizing van deze omvang en met zo'n korte uitvoeringstermijn, waarbij bijna alle medische activiteiten gedurende een korte periode parallel moesten worden voortgezet in het oude en het nieuwe ziekenhuis. Bepaalde diensten moesten de dag van de verhuizing zelf nog worden opgesplitst. Nog een vaststelling: voor de verhuizing van 150 patiënten en van 1.200 m³ aan medische uitrusting en precisieapparaten, de installatie van 13 operatiekamers, bijna 350 patiëntenkamers met ongeveer 600 bedden, 1.000 computers en 470 kantoren, 115 spreekkamers enz. ... was niet in de eerste plaats een verhuisfirma nodig, maar een verhuisarchitect die gevonden werd in de persoon van Olivier Louette en het team van PS2, een studiebureau gespecialiseerd in preventie, veiligheid en gezondheid.

Dubbele verhuizing
Het succes van de verhuizing, die in twee opeenvolgende weekends plaatsvond, is te danken aan analytisch denkwerk en een nauwlettende organisatie door een multidisciplinair team met vertegenwoordigers van de belangrijkste ziekenhuiseenheden (nursing, laboratoria, apotheken, logistiek, techniek, ...). Het proces startte begin 2014 en de verhuizing vond vorig jaar in oktober plaats. Eerste fase: een uitvoerige inventaris en boedelbeschrijving om te bepalen welk materieel en welk meubilair zouden worden hergebruikt in het nieuwe ziekenhuis of in een andere zorginstelling die door de ISSPPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi) wordt beheerd. Het vroegere CHU de Charleroi, een gebouw uit de jaren '50, zou gesloten worden omdat het verouderd was en niet meer aan de eisen van de moderne geneeskunde voldeed. Het medisch materieel van de ambulante diensten en de raadplegingen werd tijdens het eerste weekend overgebracht met de operationele medewerking van de verhuisfirma Potiez Deman. Elk apparaat en ieder voorwerp werden met een nauwkeurig trackingsysteem gevolgd om ervoor te zorgen dat het op de juiste plaats in het nieuwe ziekenhuis zou aankomen. De fysieke verplaatsing van het materieel was slechts één aspect van deze complexe verhuizing. De herinstallatie en het testen van de medische apparatuur en de eisen op het vlak van ziekenhuishygiëne bemoeilijkten de operatie en vergden een vlekkeloze logistieke en medische coördinatie. Tijdens het tweede weekend volgde de hachelijke verhuizing van de 150 opgenomen patiënten. Elke fase in de overbrenging van een patiënt werd door de betrokken diensten opgevolgd en gemonitord tot de aankomst in de nieuwe kamer. Om stress bij de patiënt en zijn familie te voorkomen of beperken, werd vanaf het begin rekening gehouden met het comfort en het welzijn van de te verhuizen personen. Meteen na de overbrenging van een patiënt nam een telefonist van het ziekenhuis contact op met de familieleden om hen mee te delen dat alles goed verlopen was en dat zij de zieke al mochten bezoeken. .

De redactie van het magazine Profacility zal in een van haar komende nummers een uitvoerige reportage over deze showcase publiceren. Een complexe verhuizing die een succes was dankzij de inzet en het professionalisme van de teams en de deskundige aanpak van het externe studiebureau dat deze operaties beheerde en organiseerde. Wij nodigen u uit deze verhuizing nu al te ontdekken in de video van het CHU van Charleroi en het studiebureau PS2, met commentaar van de betrokkenen.
Didier Van Den Eynde
27-05-2015


 Bekijk de video van de verhuizing