FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Thuiswerken ja, maar de bedrijfswagen blijft

Thuiswerken ja, maar de bedrijfswagen blijft

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_kadmy'>kadmy</a> - 123RF)
(foto: kadmy - 123RF)

Jaarlijks publiceert leasemaatschappij Arval in de 30 landen waarin ze actief is haar ‘Mobility Observatory Barometer’. Vandaag beheert Arval een wagenpark dat 1,4 miljoen voertuigen totaliseert. In België zijn er dat meer dan 85.000. Aan de ‘Arval Mobility Observatory Barometer 2022’ namen 301 Belgische fleetmanagers deel uit diverse sectoren en met verschillende bedrijfsgroottes. Allen werden bevraagd over hun wagenpark en de evoluties op mobiliteitsvlak.

Bij de Belgische bedrijven staat vast dat ze hun bedrijfswagenpark willen behouden of uitbreiden, reageerden de deelnemers aan de ‘Arval Mobility Observatory Barometer 2022’. Meer dan 8 op de 10 Belgische Fleet Managers gaf aan dat het blijvende thuiswerkbeleid in hun organisatie het  mobiliteitsbeleid niet beïnvloedt. Ondanks de drastisch aangepaste autofiscaliteit die dwingt tot elektrificatie van de vloot, verwachten de deelnemende fleet managers dat amper 20% van de personenwagens en 24% van de lichte vrachtvoertuigen (LCV, ≤ 3.5 ton) in het door hen beheerde wagenpark volledig elektrisch zullen rijden in 2025.
Yves Ceurstemont, Arval Mobility Observatory, zegt hierover: “Fleet Managers maken zich zorgen over laadoplossingen bij werknemers thuis, maar ook elders én de fors hogere aankoopprijzen voor elektrische wagens.”.

Weinig verandering bij bedrijfswagenparken
Slechts 6 procent van de deelnemende fleetverantwoordelijken verwacht dat hun bestaande bedrijfswagenpark in de nabije toekomst zal verkleinen. Bij hun collega’s verwacht 73% dat het aantal medewerkers met een bedrijfsvoertuig stabiel blijft, terwijl 19% verwacht dat hu wagenpark nog verder zal aangroeien.
De verklaring hiervoor wordt gegeven door verdere uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten (46%),  plannen om een systeem met deelbedrijfswagens in te voeren (30%) en om nieuw talent aan te trekken of personeel te behouden (28%) door het toekennen van bedrijfswagens.
Twee derde van de Fleet Managers ziet geen impact van de gezondheidscrisis p de grootte van hun bedrijfswagenpark. Ook hybride werken, met tot 3 dagen thuiswerken, heeft volgens 85% geen invloed op hun verdere mobiliteitsbeleid. Wel wordt vanuit die optiek een daling met 28% op jaarbasis verwacht van het aantal afgelegde kilometers.

Verbrandingsmotor verdwijnt niet zomaar
De ‘Arval Mobility Observatory Barometer 2022’ geeft aan dat Fleet Managers verwachten dat nog bijna de helft (49%) van de personenwagens in hun vloot in 2025 met een verbrandingsmotor (benzine en diesel) zal worden aangedreven. Voor lichte vrachtvoertuigen ligt het cijfer nog iets hoger (57%). Het aandeel volledig elektrische wagens in 2025 wordt geschat op respectievelijk 20% voor de personenwagens en 24% voor de lichte vrachtvoertuigen.
Op het ogenblik van de bevraging had de helft van de bedrijven wel al hybride of volledig elektrische wagens opgenomen in hun wagenpark.

Eduard Codde
10-06-2022