FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Meer fietsgebruik, minder kilometers

Meer fietsgebruik, minder kilometers

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_bowie15'>bowie15</a> - 123RF)
(foto: bowie15 - 123RF)

SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, stelt vast dat over het ganse jaar 2021 meer mensen de fiets nemen voor de woon/werkverplaatsingen, maar het voorbije jaar 22% minder kilometers aflegden met hun tweewieler. Anderzijds stijgt het aandeel werkgevers die een fietsvergoeding toekennen en het aandeel werknemers met een fietsvergoeding. Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen liggen op kop qua werkgevers en werknemers met fietsvergoedingen. Op basis van de analyse van de toegekende fietsvergoedingen stelt SD Worx vast dat de gemiddelde afstand per jaar in 2021 met een vijfde is afgenomen. Het jaarlijkse mediaan bedrag per fietser nam af met een vijfde (-21,88%): van 92,16€ in 2020 naar 72,00€ in 2021.

In vergelijking met pre-corona (2019) daalden de getrapte kilometers met meer dan een kwart (26,34%). “Corona en thuiswerk staken - toch even - stokken in de wielen van het woon-werkverkeer met de fiets(vergoeding)” licht Veerle Michiels, mobiliteitsexpert van SD Worx toe. “We zien de meest fervente fietsers bij de werknemers die tussen de 16 en 21 km van het werk wonen. Met de komst van de elektrische fietsen/speed pedelecs zijn dit haalbare fietsafstanden geworden”.

Meer fietsers met een fietsvergoeding
Voor het totale jaar 2021 steeg het aandeel fietsers met een fietsvergoeding in Vlaanderen naar 15,73% (t.o.v. 14,96% in 2020), of een stijging van +5,16%. Voor gans België zit het gemiddelde op 12,24% (een stijging van 5% t.o.v. gemiddeld 11,52% in 2020).

De stijging was groter bij arbeiders (+12,35%) die wellicht minder thuis werkten. Bedienden deden meer aan (verplicht) telewerk, wat de stijging van het aandeel met fietsvergoeding beperkte tot slechts +1,21%. Veerle Michiels: “In 2021 zien we dat in Vlaanderen meer dan één op zeven werknemers (15,73%) een fietsvergoeding krijgt voor de woon-werkkilometers”.

In januari en februari van dit jaar lag het gemiddeld aandeel werknemers dat de fiets naar het werk nam hoger (meer dan 8%) dan in dezelfde periode 2021 (rond de 6,5%). “De gestegen brandstofprijzen zullen meer mensen uit de auto en op de fiets krijgen” verwacht Veerle Michiels. “Ook het hybride werken zal een effect hebben op het uiteindelijke aantal kilometers die werknemers al fietsend naar en van het werk afleggen”.

De - niet wettelijk verplichte - fietsvergoeding is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen voor zover de woon/werkverplaatsing effectief (deels) met de fiets gebeurt en het afgesproken maximum tarief wordt gerespecteerd. Dat is 0,25 euro/km voor 2022.

Regionale verschillen
Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen kennen het grootste aandeel werknemers met een fietsvergoeding. Bijna 1 op 5 (19,19%) Oost-Vlaamse werknemers komt regelmatig met de fiets naar het werk. Werknemers werkzaam in Brussel vormen op zich de kleinste groep met fietsvergoeding, maar op jaarbasis fietsen zij de meeste kilometers naar hun werk.

Gemiddeld kent één op vier (of 26,95%) werkgevers in Vlaanderen een fietsvergoeding toe. Het voorbije jaar was de stijging qua werkgevers het grootst in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg. Fietsen naar het werk is vooral een Vlaamse aangelegenheid. Het aandeel werkgevers dat in Wallonië een fietsvergoeding toekennen ligt onder 10%, maar ook daar zien we een stijging.
Eduard Codde
08-04-2022