FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Flitsboetes

Flitsboetes

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_thomasstockhausen'>thomasstockhausen</a> - 123RF)
(foto: thomasstockhausen - 123RF)

Het regent weer flitsboetes na de nationale flitsmarathon op 24 maart 2022 met 33.188 processen-verbaal en kort daarna het smog alarm met een snelheidsbeperking tot 90 km/u op de snelwegen. Daar zitten heel wat bedrijfswagens tussen. Wie is aansprakelijk, wie betaalt de rekening en wat met RSZ/de fiscus? Els Vanderheagen, Legal Expert bij Securex, geeft tekst en uitleg. "Wanneer werknemers een bedrijfswagen ter beschikking hebben, betekent dat niet dat de werkgever de verkeersboete moet betalen. Overmatige snelheid is een strafmisdrijf en de werknemer blijft strafrechtelijk aansprakelijk voor zijn daden. Het maakt niet uit of de overtreding al dan niet plaatsvindt tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst" verduidelijkt Els Vanderheagen, Legal Expert bij Securex.

Op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid zijn echter andere regels van toepassing. In eerste instantie kan de werkgever worden verplicht de boete te betalen, maar alleen als de overtreding plaatsvindt terwijl de werknemer zijn functie uitoefent. Het politiereglement bepaalt immers dat de werkgever burgerlijkrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de boete.

Vervolgens kan de werkgever dit bedrag terugvorderen van de werknemer. Opgelet: indien de werkgever de terugbetaling niet opeist, wordt er zelfs van uitgegaan dat de werknemer die de overtreding beging een voordeel heeft ontvangen waarop sociale zekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn!

Solidariteitsbijdrage 
Indien de werkgever bereid is de boete op zich te nemen, moet rekening gehouden worden met de reglementering inzake sociale zekerheid. Deze bepaalt dat de verkeersboete die de werkgever in plaats van zijn werknemer betaalt of die hij hem terugbetaalt, niet als loon wordt beschouwd voor zover de boete werd opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever op verschuldigd, omdat de wetgever wilde vermijden dat de werkgever zijn/haar werknemer zou aanzetten tot overtredingen (overdreven snelheid) om bepaalde deadlines te halen.

De solidariteitsbijdrage is van toepassing bij:

  • een zware verkeersovertreding (overtredingen van de derde en vierde graad) en verkeersboetes van minimaal 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding.
  • een lichte verkeersovertreding (overtredingen van de eerste en tweede graad) en verkeersboetes van minder dan 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding. In dit geval wordt een bedrag van 150 euro op jaarbasis vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage.

Er is geen solidariteitsbijdrage verschuldigd bij verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading. Deze regeling betreft enkel boetes opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De terugbetaling van boetes die in de privésfeer werden opgelopen worden als gewoon loon beschouwd en zijn onderworpen aan de gewone werkgevers- en werknemersbijdragen. De fiscus beschouwt dit als een voordeel van alle aard.

Car Policy
Een car policy zou vanzelfsprekend moeten zijn voor alle werknemers die het gebruik van een bedrijfswagen genieten. Dat is essentieel om misverstanden te voorkomen en legt duidelijk vast welke regels van toepassing zijn. Dat geldt niet alleen voor de betaling van verkeersboetes, maar evenzeer voor ongevallen, diefstal, schade aan de wagen, het gebruik van tank/laadkaarten…

Eduard Codde
29-03-2022