FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Plug-in Hybrides onder vuur

Plug-in Hybrides onder vuur

Plug-in-hybrides (PHEV) zijn auto’s met een gemengde aandrijving - verbrandingsmotor en elektrische motor - en een batterij die via een stekker kan opgeladen worden voor de voeding van de elektromotor. Een PHEV kan gedeeltelijk een zero-emissie auto zijn, voor zover de afgelegde kilometers zuiver elektrisch worden gereden. Daarnaast heeft een PHEV geen last van de vrees voor een ontoereikend rijbereik, want de brandstofmotor staat altijd paraat. Plug-in Hybrides boden dan ook een aantrekkelijk alternatief voor de transitie naar elektrisch rijden. De nieuwe autofiscaliteit ziet dat anders…

Er was enkele jaren geleden al de heisa rond ‘fake hybrides’, wagens met een te gering elektrisch rijbereik, wat het vermeend groene imago van de PHEV een deuk gaf. Het is en blijft dan ook een feit dat PHEV’s slechts zin hebben wanneer ze maximaal elektrisch worden gereden. Ter herinnering: om te kunnen genieten van een aantrekkelijke autofiscaliteit mag een PHEV maximaal 50g/km CO2 uitstoten en moet over een batterijcapaciteit beschikken van minimaal 0,5kWh/100kg gewicht.

Nu komt daarbij dat de aftrekbaarheid van de brandstofkosten (benzine of diesel) vanaf 2023 beperkt wordt tot 50%. Vanaf 2027 daalt de aftrek verder tot 25% om vanaf 2028 helemaal te vervallen. Het elektrisch verbruik blijft nog wel aftrekbaar volgens de voor 1/2023 geldende regels. Vanaf 1 januari 2026 geldt ook 0% fiscale aftrekbaarheid voor nieuw ingeschreven PHEV’s.

Laatste kans
Afhankelijk van het gebruik kunnen PHEV’s nog steeds een te overwegen optie zijn. Voorwaarden zijn wel dat de gebruiker thuis kan laden en eerder korte trajecten rijdt (vb. ≤ 50 km woon/werkverplaatsing). Recent werden overigens een aantal PHEV’s geïntroduceerd met aanzienlijk hoger elektrisch rijbereik, rond 100 km (o.a. Mercedes-Benz, Toyota).

Wie na onderzoek van alle parameters besluit dat een PHEV zinvol is, moet zich wel haasten om deze nog dit jaar te bestellen. Bij een van voor 1/1/2023 afgesloten aankoopcontract of lopend leasecontract voor een PHEV, blijven de brandstofkosten (benzine of diesel) verder 96 tot 100% aftrekbaar, zoals nu het geval is.

Het is sterk aanbevolen om de rapportering m.b.t. tanken en laden nauwlettend in de gaten te houden om de kosten voor elektrische energie en brandstof te bewaken.

Het dilemma
Bij elke vorm van elektrisch rijden, EV (100% elektrisch) of PHEV, blijft de uitdaging steeds om groene stroom te laden om effectief bij te dragen tot de beoogde vergroening. ‘Green charging’ - het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen voor het laden – is een belangrijke factor in de levenscyclus van een elektrisch aangedreven voertuig om CO2-uitstoot te voorkomen.

Wat de elektriciteitsproductie betreft haalt België iets meer dan een derde uit kernenergie, een klein derde uit gas… Zonnepanelen halen niet geen 5%; windenergie is goed voor ruim 10% (on- en offshore samen).

Bij volledig elektrische voertuigen (EV) is de gebruiksfase verantwoordelijk voor zo’n 50% van de CO2-voetafdruk. Het is dan ook dwingend om CO2-neutraal te laden om de gebruiksfase te verduurzamen.
Eduard Codde
15-02-2022