FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Zijn ondergrondse garages veilig genoeg voor elektromobiliteit?

Zijn ondergrondse garages veilig genoeg voor elektromobiliteit?

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_sanchairat'>Sanchai Rattakunchorn</a> - 123RF)
(foto: Sanchai Rattakunchorn - 123RF)

Ondergrondse en/of grotendeels gesloten parkeergarages komen veelvuldig voor bij kantoorgebouwen, maar ook binnen de zorgsector. Met de opmars van elektrische voertuigen - in 2020 beschikte één op de vijf in België geregistreerde bedrijfswagens over een elektromotor en dus over een batterij – vergt de veiligheid van deze parkeerfaciliteiten de aandacht van de Facility Manager. In Duitsland werden als gevolg van een aantal branden verschillende parkeergarages een tijdlang gesloten door stedelijke overheden, dit na overleg met de lokale brandweer. Wanneer een elektrische auto vuur vat in een ondergrondse garage kan dit in het ergste geval het ganse gebouw beschadigen. Nadat een elektrische auto vuur vatte, werden 18 andere auto’s in een parkeergarage beschadigd en werd 300.000 euro schade vastgesteld aan de bouwstructuur van het gebouw boven de parkeergarage in Pfinztal nabij Karlsruhe. De parkeergarage dateerde uit de jaren ’80 en tussen de parkeerniveaus was slechts 2 m hoogte. Hierdoor kon er geen gepaste depannagewagen tot bij het voertuig om dit weg te slepen.

Felle branden
Wanneer elektrische of hybrideauto’s met Lithium-Ionen-batterij vuur vatten, dan branden ze anders dan auto’s met conventionele verbrandingsmotoren. Wanneer dergelijke batterij doorslaat (Thermal Runaway) dan komt het tienvoudige van de elektrische lading vrij als warmte. In minder dan één minuut brandt het volledige interieur uit. Steekvlammen vergelijkbaar met de uitlaat van een straaljager resulteren in een waar inferno. De temperaturen kunnen oplopen tot boven 1000°C!

Ook de laadinfrastructuur kan branden veroorzaken op de parkeerplaatsen. Het brandgevaar is een gevolg van technische defecten, een kabelbrand of eventueel ook vandalisme, wanneer de parkeerfaciliteiten publiekelijk toegankelijk zijn. De schade neemt exponentieel toe met de warmte die ontstaat door de brand. Algemeen is de aanwezigheid van kunststoffen in het motorcompartiment en het interieur, maar ook brede banden, oorzaak van veel hoger oplopende schadebedragen dan enkele decennia geleden.

Moeilijk blussen
Experten in brandbestrijding geven aan dat ongeveer 22.000 liter water nodig zijn om de batterij van een Tesla S af te koelen tot er geen verder brandgevaar meer bestaat. Daarbij veroorzaakt elke liter water tot 1700 liter hete waterdamp, waardoor de brandbestrijding extra bemoeilijkt wordt. In het Nederlandse Alkmaar moest de brandweer omwille van de beperkte zichtbaarheid en hoge temperaturen beroep doen op een blusrobot bij het bestrijden van een brand in een ondergrondse garage.

Extreme hitte in combinatie met bluswater en zeer giftige zware metalen kunnen de dragende structuur van gebouwen aantasten en aldus de stabiliteit ervan in gevaar brengen. Ondergrondse parkeergarages komen het meest voor in drukke stadscentra en dicht bebouwde gebieden. Wanneer een uitslaande brand in de parkeergarage de gevel kan bereiken waarin isolatie verwerkt zit, is de kans op een regelrechte ramp zeer groot, volgens architecten. “Er zijn momenteel geen bindende bouwvoorschriften die rekening houden met het gebruik van elektrische auto’s en de bijhorende laadinfrastructuur” benadrukt Susanne Schütz, bouwkundig expert en afgevaardigde voor de liberale partij (FDP) in de Duitse deelstaat Nedersachsen.

Er lopen al een tijdlang discussies over een groter brandgevaar bij elektrische auto’s, maar een sluitend bewijs is hiervoor tot op heden nog niet geleverd. Wel is er een hoogstwaarschijnlijk verband tussen het snel laden van elektrische auto’s en de kans op brand.
Eduard Codde
01-06-2021