FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Covid-19 pandemie leidt tot buitengewone versnelling in de digitalisering

Covid-19 pandemie leidt tot buitengewone versnelling in de digitalisering

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_peshkov'>Daniil Peshkov</a>- 123RF)
(foto: Daniil Peshkov- 123RF)

Zowat unaniem klinkt de erkenning dat de Covid-19 pandemie een krachtige accelerator is gebleken voor de digitalisering van ondernemingen, onze samenleving en innovatie. België scoort voor wat innovatie betreft binnen Europa zelfs het best. Een internationale studie waarin veertig landen betrokken werden door StartupBlink, plaatste België op een vierde plaats, na de Verenigde Staten, Israël en Canada. Antwerpen, Gent en Leuven zetten de toon.

Datatransmissie moet sneller
Volgens het ‘International Institute for Management’ (IMD) uit Lausanne plaatst België zich op een 25e plaats van 63 bestudeerde landen voor wat digitale competitiviteit aangaat. Geen goed nieuws, want in 2016 stonden we op een 18e plaats. Het in 2015 gestarte Digital Belgium-plan moest ons zelfs in de top drie krijgen.

We moeten afrekenen met drie grote handicaps. Om te beginnen het gebrek aan werkkrachten met digitale vaardigheden. In de ‘Digital Economy and Society Index’ (DESI) halen we een weinig eerbare 26e plaats op 28 voor gediplomeerden in ICT. Vervolgens is er de trage invoering van 5G en het feit dat de gewesten in ons land verschillende normen voor GSM-straling hanteren. Volgens Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter zou de veiling van de licenties eind 2021, begin 2022 starten, zodat 70% van de bevolking twee jaar later over 5G zal kunnen beschikken.

En dan is er nog de glasvezelkabel. Procentueel gezien is België het Europese land dat het snelst installeert. Maar dat geeft een vertekend beeld, gezien percentages bedrieglijk worden naarmate de noemer kleiner wordt. Dat maakt dat België nog nergens staat op gebied van glasvezel. Kabel heeft met 52,2% nog het overwicht, gevolgd door DSL (46,7%). Glasvezelkabel was in juni 2019 slechts goed voor 1% van het totaal. Verbetering is op komst. Proximus belooft om tegen 2025 2,4 miljoen woningen en ondernemingen aan te sluiten op glasvezelkabel. De operator werkt daarvoor samen met twee gespecialiseerde, officieel Nederlandse bedrijven: Eurofiber en Delta Fiber.

Gewijzigd werk- en winkelgedrag
Waar 2019 werd afgesloten als een recordjaar voor de online verkoop, vertoonde 2020 een opsplitsing in een groei met +30% voor de online verkoop van goederen en producten, terwijl diensten als reizen en tickets voor evenementen, meer dan de helft moesten inboeten.

Meer dan 20.000 online winkels openden verleden jaar, wat het totaal volgens ‘Safeshops.be’ op 48.000 brengt. Macro-economisch gezien maakt dat ons wat minder e-invoerders. Globaal daalde het totaalbedrag van de transacties in 2020 tot 10,26 miljard euro, ondanks een groter aantal aankopen dat – hoopgevend – tijdens de eerste lockdown niet terugviel. Door die gedragsveranderingen en een toegenomen concurrentie, is er steeds meer doorgedreven specialisatie nodig.

Het tot voor de pandemie relatief weinig voorkomende telewerk, maakte door de verplichting ervan een echte kwantumsprong.

Productiviteitswinst
Bedrijven investeerden massaal in technologie, automatisering en videoconferencing omdat ze noodgedwongen het contact tussen klanten en medewerkers moesten beperken. De 500 bedrijven die ‘Capgemini’ wereldwijd ondervroeg, verwachten een productiviteitswinst van 17% in de komende drie jaar en 70% is ervan overtuigd dat deze productiviteitswinst als gevolg van het thuiswerken zal behouden blijven wanneer we de Covid-19 pandemie achter ons hebben gelaten. In een in november 2020 gepubliceerde studie schat de ‘Banque de France’ de productiviteitswinst uit arbeid zelfs op 23%.

De grootste investering van het jaar kwam op naam van Crystal Computing – lees Google – dat eind 2020 de bouw aankondigde van een vijfde datacenter in Ghlin nabij Bergen.
Eduard Codde
15-06-2021