FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Is er nog aandacht voor het werken?

Is er nog aandacht voor het werken?

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_gstockstudio'>gstockstudio</a> - 123RF)
(foto: gstockstudio - 123RF)

‘De Facility Manager faciliteert het werk’… hebben we het vak al zo vaak en beknopt mogelijk verduidelijkt aan niet-ingewijden. Maar sinds het Corona-virus de werk- en privéwereld door elkaar schudde, lijkt het erop dat alle aandacht voor het eigenlijke werken naar de achtergrond is verdrukt. Toch blijft het operationeel houden van de organisatie nog steeds de hoofddoelstelling. Aandacht voor de werkplek met alle daaraan verbonden aspecten blijft vanzelfsprekend, maar door het verplicht thuiswerken kon niet langer gefocust worden op de ideale uitrusting van de individuele werkplek om elke medewerker optimaal zijn takenpakket te laten uitvoeren. Thuiswerken moest nu eenmaal, maar het op kantoor al lang vertrouwde externe toetsenbord voor de laptop, of de ‘desktopstand’ die het laptopscherm op ergonomische ooghoogte brengt, bleven achter. Om nog helemaal te zwijgen over de dubbele extra-large computerschermen die voor sommige taken haast onontbeerlijk zijn geworden.

Werken vandaag is een verzameling van taken, waartoe binnen de kantooromgeving ook diverse ruimten zijn ingericht, afgestemd op die taken. Thuis moeten alle taken noodgedwongen op enkele vierkante meter worden uitgevoerd, in het slechtste geval op één vierkante meter van de keukentafel… Verplaatsingen tussen de verschillende sferen van de aangepaste werkruimten op kantoor zijn er al helemaal niet bij, zodat het thuis ook moeilijker valt om de mindset voor elke taak te schakelen.

Werken en werking
Na de zeer lange periode van verplicht thuiswerken is iedereen er het wel over eens dat thuiswerken vast onderdeel blijft van het werken. Maar is het door de gezondheidscrisis tot een verworven recht geworden voor de werknemer, met vrije keuze van dagen en werkuren? Elke onderneming moet waken over een optimale continuïteit van het operationele in lijn met de corebusiness en dat sluit veelal de volledig vrije keuze van werknemers over hun werktijden uit. Het verzekeren van de operationaliteit moet georganiseerd worden op bedrijfs- en op teamniveau.

De uitdaging voor organisaties bestaat erin het werk optimaal te organiseren met insluiten van thuiswerken. Daarbij moet op team- en individueel niveau geanalyseerd worden wat het aandeel individueel en samenwerken is en hoe dit idealiter te faciliteren, om de werktijdverdeling tussen kantoor en thuis te bepalen. Heel wat functies vereisen interacties op elk ogenblik van de werkdag, wat een precieze indeling kantoor/thuis bemoeilijkt. Organisaties moeten goed nadenken over waarom ze hun medewerkers naar kantoor laten komen en wat ze er dan moeten doen.

Zicht op uitrusting
De werkgever heeft weinig tot geen vat op de fysieke eigenschappen van de thuiswerkplek, maar heeft er wel belang bij de uitrusting ervan maximaal te begeleiden. Dat staat los van de financiering door een thuiswerkvergoeding, het vergoeden van onkosten aan de werknemers of aankoop door de organisatie zelf.

Zeker wanneer de uitrusting voor de thuiswerkplek betaald wordt door de werkgever is het van belang deze te inventariseren, niet alleen om boekhoudkundige redenen, maar ook om het overzicht te bewaren op het aansluiten van de uitrusting op de aan de medewerker toevertrouwde taken. De inventaris is ook een belangrijk beheertool om eventueel onderhoud en vervanging in te plannen. Door een overzicht te bewaren op de (thuis)uitrusting kan eventueel ook omwisseling tussen collega’s geregeld worden wanneer iemand een ander takenpakket toevertrouwd krijgt.

Door als organisatie de thuisuitrusting te sturen, kan men er niet alleen zorg voor dragen dat de uitrusting optimaal aansluit bij het takenpakket, maar ook kiezen voor gebruiksvriendelijke (‘plug & play’), soliede en duurzame producten. Dat vermijdt tijdverlies, beschadiging en daaruit voortvloeiende extra kosten.
Eduard Codde
23-06-2021