FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Nederlandse leaserijders niet overtuigd van volledig elektrisch rijden

Nederlandse leaserijders niet overtuigd van volledig elektrisch rijden

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_bwylezich'>bwylezich</a> - 123RF)
(foto: bwylezich - 123RF)

Hoewel onze noorderburen veelal erg positief reageren op alles wat het leefmilieu ten goede komt, de opmars van de elektrische auto er veel sneller van start ging en het land zowat over de best uitgerolde laadinfrastructuur in Europa beschikt, bekoelt het enthousiasme voor elektrisch rijden. Dat geldt in het bijzonder voor de zakelijke rijders. Het aandeel nieuwe, volledig elektrische leaseauto’s voor bedrijven liep in 2021 al terug naar 27 procent en in 2022 naar 25 procent, aldus de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Renate Hemerik, voorzitter VNA, commentarieert: “De economische bedrijvigheid en bijgevolg ook het autoverkeer is weer toegenomen na de Covid-19 pandemie. Dat maakt het belang van emissievrij rijden nog groter. We zien echter dat de groei van nieuwe zero emissie auto’s in de zakelijke autoleasemarkt stagneert. De overheid bouwt de stimulering van uitstootvrije auto’s te snel af. De combinatie van hoge aanschafkosten en het wegvallen van fiscale voordelen is ongunstig. Het maakt dat wie professioneel gebruik maakt van een voertuig toch weer gaat twijfelen over de overstap naar elektrisch”.

Driekwart van Nederlandse leaserijders niet overtuigd
De keuze voor een elektrische auto is voor veel Nederlandse leaserijders alles behalve vanzelfsprekend. Bijna driekwart van hen overweegt bij een volgend keuzemoment een hybride of zelfs terug een traditioneel model met verbrandingsmotor. Dat is wat onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) uitwijst.
Slechts een kwart van de deelnemers aan de bevraging zou bij de volgende auto voor een volledig elektrisch model kiezen. Dat is een vooruitgang t.o.v. het keuzemoment voor hun huidige wagen (15% was toen gewonnen voor elektrisch rijden), maar het blijft wel een duidelijke minderheid. Daar staat tegenover dat liefst driekwart van de Nederlandse leaserijders de voorkeur geeft aan een hybride wagen of een model met traditionele aandrijving. Deze keuze wordt sterk beïnvloed door de duurdere catalogusprijzen voor elektrische voertuigen en daar komt ook niet zo meteen verandering in. De gemiddelde catalogusprijs voor een BEV (100% elektrisch) bedroeg in Nederland ruim € 53.000 in 2022, tegenover bijna € 40.000 voor niet-EV’s. Bovendien zijn de stimulerende fiscale gunstmaatregelen voor elektrisch rijden in Nederland al teruggedraaid of zullen terugvallen na 2025.

Inkomen mede bepalend voor keuze
Het inkomen van leaserijders beïnvloedt hun keuze voor een elektrische auto. Lagere en gemiddelde gezinsinkomens kiezen bij hun volgende auto minder snel voor een EV zo blijkt uit het onderzoek.
Van de Nederlandse werknemers met een inkomen tot € 30.000, die en die een bedrijfswagen genieten, zou slechts 6% voor een elektrische auto kiezen bij hun volgende keuzemoment. Eén op zes van de collega’s met een inkomen tot € 50.000 zou bereid zijn om elektrisch te rijden en bij de hoogste inkomensgroep (> € 100.000 bruto inkomen) stijgt die bereidheid zelfs naar 2 op 5.
Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen: “De verwachting was dat elektrisch rijden snel goedkoper zou worden. Dit is niet het geval. En dit is zeer ongunstig voor de elektrische transitie die niet alleen de leaserijders, maar alle automobilisten moeten maken”.

Eduard Codde
08-05-2023