FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » IFMA Sustainability Facility Professional (SFP)

IFMA Sustainability Facility Professional (SFP)

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_kwest19'>kwest19</a> - 123RF)
(foto: kwest19 - 123RF)

Dat Facility Managers een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van bedrijven en aldus een essentiële bijdrage zullen leveren aan de internationale duurzaamheidsdoelstellingen zoals de Europese Green Deal, staat al een tijdje buiten discussie. IFMA helpt Facility Managers op weg met het opleidingsprogramma ‘Sustainability Facility Professional’ (SFP).

IFMA’s visie is dat Facility Managers het voortouw zullen nemen voor het duurzaam en bijgevolg toekomstzeker maken van gebouwen. IFMA ondersteunt hen daarbij met wereldwijd gedeelde kennis en ervaring.
In die optiek werd het opleidingsprogramma ‘Sustainability Facility Professional’ (SFP) uitgewerkt. Het is gericht op de interactie tussen plaats en gebruikers, heeft als doel algemene kennis rond duurzaamheid te delen en ondersteuning van acties te begeleiden.

Modulair opleidingsprogramma
De volledige opleiding ‘Sustainability Facility Professional’ (SFP) bestaat uit 3 modules, samen goed voor 12 hoofdstukken. Ter ondersteuning is voorzien in een leerboek of PDF-download (Engelstalig), vragenlijsten voor het tussentijds meten van de gemaakte vorderingen, alsook 3 interactieve sessies à 90 minuten met de lesgevers. Voor elke module is er een afsluitende online beoordeling.
Module 1 omvat het bouwen van een duurzaam facilitaire programma; het uitwerken van een duurzaamheidsstrategie; het plannen van een verduurzamingstraject; het begrijpen van het daarmee samenhangend financieel plaatje.
Module 2 behandelt de analyse van duurzame oplossingen; energiemanagement; watermanagement; het omgaan met materialen en verbruiksgoederen; afvalbeheer; werkplek- en sitebeheer.
Module 3 focust op het doorzetten van de duurzame verandering; het implementeren van duurzame initiatieven (inclusief het opstellen van communicatieplannen hierrond); change management; het evalueren en rapporteren van de acties.
Na het doorlopen van het volledige programma kan de Facility Manager strategieën uitwerken en implementeren als drijvende kracht voor verduurzaming binnen de organisatie.
Speciale voorwaarden voor IFMA-leden en wie snel inschrijft
Zie website www.ifma.org/credentials/sustainability-facility-professional-sfp/

Eduard Codde
09-11-2022