FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Binnenklimaat onder de loep

Binnenklimaat onder de loep

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_dmitriykha'>dmitriykha</a> - 123RF)
(foto: dmitriykha - 123RF)

De Covid-19 pandemie heeft de aandacht voor de kwaliteit van de binnenlucht sterk aangescherpt, heel in het bijzonder in ruimten waar veel mensen samen komen, zoals kantoorvloeren, onderwijsinstellingen, openbare ruimten… Een betere kwaliteit van de binnenlucht nastreven is uiteraard lovenswaardig, maar beter is nog om deze voortdurend te bewaken door metingen en monitoring. Eenvoudige CO2-meters kunnen hier al heel wat betekenen. Meten en monitoren van de luchtkwaliteit liggen nauw bij elkaar, maar zijn toch verschillend. Bij ‘meten’ gaat het om een momentopname, terwijl monitoren staat voor een continu bewakingsproces, waartoe opeenvolgende metingen de basis vormen.

Meten is belangrijk om snel en adequaat in te grijpen op basis van objectieve meetwaarden. De CO2-meters zijn eenvoudig af te lezen omdat ze naast een aanduiding van het CO2 gehalte in ‘parts per million’ (ppm), ook gebruik maken van een kleurcode. Groen wijst op een goede luchtkwaliteit, geel staat voor matig en de aanbeveling te ventileren terwijl bij rood de ruimte moet verlaten worden en een grondige luchtverversing absoluut noodzakelijk is. CO2-meters in een ruimte laten gebruikers toe ook zelf actie te ondernemen.

Aanbevelingen voor CO2-meetwaarden in binnenruimtes
De meetwaarde wordt aangeduid in ppm. Een concentratie van 1 ppm geeft aan dat er één deel van een product is op een totaal van een miljoen delen.
  • 400 ppm wordt beschouwd als het niveau van de buitenlucht.
  • De CO2-meter kleurt groen bij waarden tussen 400 en 800 ppm.
  • Oranje wijst op 800 tot 1200 ppm en een medium luchtkwaliteit.
  • Bij rood is de concentratie hoger dan 1200 ppm, de limiet voor binnenlucht.
‘Monitoren’ is ook perfect op afstand mogelijk. De vanuit verschillende CO2-meters gegenereerde data (meerdere ruimtes, verschillende gebouwen) kunnen op elk ogenblik worden geanalyseerd om te bepalen waar de luchtkwaliteit het slechtst is en waar structurele aanpassingen nodig zijn. Dat kan gaan over een verhoging van het luchtdebiet van het ventilatiesysteem, een betere spreiding van de ventilatieroosters over het oppervlak, een aanpassing van het onderhoud van het ventilatiesysteem… Actuele digitale technieken als IoT lenen zich bij uitstek om het meten en monitoren van de luchtkwaliteit te implementeren in het gebouwbeheer.

Luchtzuivering in de strijd tegen Corona
Het Finse, gouvernementele Technology Research Centre (VTT) heeft de resultaten gepubliceerd van een onafhankelijk laboratoriumonderzoek naar de efficiëntie van elektrofiltratie van binnenlucht in de strijd van COVID-19. VTT is een van de belangrijkste onderzoeksinstellingen in Europa en een nauwe partner van het Vlaamse VITO. Luchtzuivering met elektrofiltratie is in staat om binnen twee uur 99,999% van het coronavirus uit de binnenlucht te verwijderen. Elektrofiltratie is een methode die membraanfiltratie en elektroforese combineert in een dead-end proces.

Het VTT gebruikte voor zijn onderzoek, dat in augustus 2020 plaatsvond, een ‘air decontamination unit’ van Fins-Belgische makelij. Volgens de resultaten van het onderzoek is het systeem in staat om al na een kwartier 90% van het coronavirus uit de lucht te verwijderen. Na een half uur loopt dit op tot 99% en na twee uur is de lucht voor 99,999% gezuiverd.

Ook het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) erkent het risico van besmetting door het coronavirus via binnenlucht. Het virus kan zich verspreiden via aerosols, die in besloten ruimten tot drie uur in de lucht blijven zweven. Het ECDC benadrukt het belang van ventilatie en luchtzuivering - wanneer ventilatie niet of onvoldoende mogelijk is - als belangrijke bijdragen tot het afremmen van het coronavirus.
Eduard Codde
08-02-2021