FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Uitstoot van gebouwen bereikt nieuw record

Uitstoot van gebouwen bereikt nieuw record

De CO2-uitstoot van gebouwen bereikt een nooit eerder geziene hoogte, dit ondanks een eerder stabiele energievraag. De CO2-uitstoot die door het ‘UN Environmental Programme’ (UNEP) wordt opgevolgd omvat de totaliteit aan milieubelasting door de eigenlijke bouwactiviteiten, het energieverbruik en het gebruik van de gebouwen. In 2019 sommeerde de CO2-uitstoot op 10 Gigaton, of 38% van de totale aan energie gerelateerde CO2-uitstoot. De stijging van de CO2-uitstoot is hoofdzakelijk te wijten aan het hoge aandeel fossiele brandstoffen die ingezet worden voor het opwekken van elektriciteit en de toename van activiteiten in regio’s waar de elektriciteitsvoorziening heel koolstofintensief is.

De daling van de CO2-uitstoot in samenhang met gebouwen vertraagt; meer zelfs, ze halveerde in de periode 2016 – 2019, terwijl ze vijfmaal hoger zou moeten liggen om de gestelde 0-uitstoot te halen in 2050. De directe CO2-uitstoot van gebouwen zou volgens het IEA (International Energy Agency) al tegen 2030 moeten halveren om in 2050 de 0-uitstoot doelstelling te halen. Voor wat het opwekken van energie betreft, zou de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot met 60% moeten verminderen tegen 2030. Dat gaat samen met een jaarlijks terugdringen met -6% van de CO2-uitstoot als gevolg van de bouwactiviteiten in de periode 2020 - 2030. Ter vergelijking: tijdens de Covid-19 pandemie daalde de CO2-uitstoot voor de globale energiesector met -7%.

Keuze voor elektriciteit jaagt CO2-uitstoot de hoogte in
De uitstootwaarden als gevolg van het gebruik van gebouwen bereikte ook een absoluut hoogtepunt in 2019, waardoor het hoge potentieel van gebouwen om de klimaatverandering te keren, ondermijnd werd.

Het ‘2020 Global Status Report for Buildings and Construction’, gepubliceerd door de ‘Global Alliance for Buildings and Construction’ (GlobalABC), stelt vast dat het globale energieverbruik door gebouwen stabiel bleef t.o.v. het jaar voordien, maar de energie gerelateerde CO2-uitstoot tot 9,95 Gigaton opliep in 2019. Interessant hierbij is dat de toename het gevolg is van het afstand nemen van het direct gebruik van steenkool, stookolie en traditionele biomassa voor verwarming, om de voorkeur te geven aan elektriciteit. Het opwekken van elektrische energie zorgt echter voor een hoger aandeel CO2-uitstoot als gevolg van het grote aandeel fossiele brandstoffen dat hiervoor ingezet wordt.

Inger Andersen, Executive Director van het UN Environment Programme (UNEP), benadrukt de noodzaak van een drievoudige strategie om de vraag naar energie in gebouwen te temperen, de energiesector koolstofarm/koolstofvrij te maken en materiaalkeuzes af te dwingen die de CO2-uitstoot over de volledige levensduur van gebouwen terugdringen.

Omslag nog niet gemaakt
In 2019 stegen de uitgaven voor energie-efficiënte gebouwen voor het eerst sinds drie jaar. Toch gaat het effect hiervan verloren door de aanhoudende investeringen in conventionele gebouwen en bouwtechnieken. Voor elke US-dollar besteed aan energie-efficiënte gebouwen, worden er 37 US-dollars uitgegeven aan klassiek opgevatte bouwprojecten.

Het recente ‘Emissions Gap Report 2020’ van het ‘UN Environment Programme’ (UNEP) ziet een groot potentieel voor verbetering in het koppelen van herstelprogramma’s na de Covid-19 pandemie aan de vergroening van gebouwen. Het gaat o.a. om het versnellen van renovatieprojecten, die opnieuw jobs creëren in de bouwsector, het kanaliseren van investeringen in gebouwen met lage tot 0-CO2-uitstoot.

Volgens het ‘Sustainable Recovery Plan’ van het ‘International Energy Agency’ (IEA) zouden tot 30 jobs in productie en bouw kunnen ontstaan per geïnvesteerd miljoen US-dollar in renovatie of efficiëntiemaatregelen in nieuwbouw.

Groene gebouwen bieden het volgende decennium één van de grootste investeringsopportuniteiten, door de ‘International Finance Corporation’ (IFC) geraamd op 24,7 triljoen US-dollar tegen 2030.
Eduard Codde
06-01-2021