FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Allereerste onderzoek naar de liftbeleving en -kennis van de Vlaming

Allereerste onderzoek naar de liftbeleving en -kennis van de VlamingIn tegenstelling tot onze noorderburen weten we weinig over de liftveiligheid en liftbeleving in Vlaanderen. Daarom zette Liftinstituut in samenwerking met het onderzoeksbureau Reputations voor het eerst in ons land een grootschalig onderzoek op. Maar liefst 1.000 Vlamingen werden eind 2023 bevraagd over hun liftbeleving. De resultaten zijn vrij gelijklopend met die uit Nederland, waar het liftgebruik al decennialang onderzocht en gemonitord wordt. Al kunnen we wel stellen dat Nederlanders beduidend angstiger zijn in de lift dan Vlamingen.


 Meer informatie >>