FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De werkplek vandaag doorgelicht

De werkplek vandaag doorgelichtLeesman is een in Londen gebaseerde organisatie die wereldwijd data verzameld en inzichten verschaft met als doel bedrijven te helpen om betere ‘werkpleksystemen’ te ontwikkelen voor hun medewerkers. Vandaag nemen wereldwijd al 1,083 miljoen kantoorwerkers, verspreid over enkele honderden bedrijven, deel aan de bevragingen die Leesman uitstuurt. Daarnaast zijn er 342.754 thuiswerkende respondenten. Er wordt een gestandaardiseerde vragenlijst gehanteerd waarin 21 activiteiten binnen de werkomgeving (vb. individuele concentratie taken, geplande vergaderingen, leren van anderen, informele sociale contacten, ontspannen,…) zijn opgenomen. De respondenten moeten het belang van die activiteiten voor zichzelf aangeven, evenals in hoeverre hun werkplek de weerhouden activiteiten daadwerkelijk ondersteunt.

In een recent rapport werd de werkplek doorgelicht, zoals gebruikers ze vandaag ervaren. Opvallend waren enkele ‘Sentiment super drivers’, gevoelsmatig sterk beïnvloedbare activiteiten, die een sterke impact hebben op de tevredenheid van werknemers. Tim Oldman, CEO Leesman: “Hoe meer een organisatie hierin investeert, hoe beter de werknemers de geboden ondersteuning ervaren”.

Activiteit

Beter ondersteund bij thuiswerken

Beter ondersteund bij kantoorwerken

Verschil in ervaren ondersteuning

Individueel geconcentreerd werken (werkplek gebonden)

92%

79%

14%

Leren van anderen

66%

80%

14%

Geplande meetings

94%

83%

12%

Ontspannen, een pauze nemen

83%

65%

18%

Nadenken en creatief denken

85%

57%

28%

Van de 21 door Leesman gedefinieerde activiteiten, blijken er slechts 4 beter ondersteund in de kantooromgeving, terwijl van de 5 ‘Sentiment super drivers’ er 4 beter ondersteund worden door de thuiswerkplek.

Waar de kantooromgeving beter doet

Activiteit

Beter ondersteund bij thuiswerken

Beter ondersteund bij kantoorwerken

Verschil in ervaren ondersteuning

Ontvangen van bezoekers en klanten

34%

67%

33%

Informele sociale contacten

50%

77%

27%

Leren van anderen*

66%

80%

14%

Het gebruik van technische of speciale uitrusting

65%

69%

4%

Samenwerken aan creatieve opdrachten 

69%

70%

1%

Meetings met grotere groepen / publiek

67%

72%

5%

Geconcentreerd samenwerken

77%

83%

6%

* Sentiment super drivers

Waar de kantooromgeving tekort schiet

Activiteit

Beter ondersteund bij thuiswerken

Beter ondersteund bij kantoorwerken

Verschil in ervaren ondersteuning

Uitspreiden van papieren documenten of materialen

67%

61%

6%

Individuele routinetaken

95%

88%

7%

Informele, niet geplande meetings

75%

67%

8%

Geplande meetings*

94%

83%

12%

Individueel geconcentreerd werken (niet werkplek gebonden)

81%

69%

12%

Individueel geconcentreerd werken (werkplek gebonden)*

92%

79%

14%

Ontspannen, een pauze nemen*

83%

65%

18%

* Sentiment super drivers

Het belang van akoestisch comfort

Activiteit

Beter ondersteund bij thuiswerken

Beter ondersteund bij kantoorwerken

Verschil in ervaren ondersteuning

Audio conferencing

94%

73%

21%

Video conferencing

91%

69%

22%

Nadenken en creatief denken*

85%

57%

28%

Telefoneren

94%

65%

28%

Lezen

92%

63%

29%

Vertrouwelijke zakelijke gesprekken

91%

60%

31%

Privégesprekken

89%

54%

35%

* Sentiment super drivers

Tijdens de Covid-19 pandemie konden de Leesman-onderzoekers de werkplekbeoordeling van 342.754 kantoorwerkers afzetten tegenover 387.265 thuiswerkers. Geluidshinder (gebrek aan algemeen akoestisch comfort, luidruchtige collega’s, storende geluiden van apparatuur…) bleek de grootste bron van ergernis en is dodelijk voor de productiviteit van medewerkers.

Algemeen wordt de situatie thuis beter ervaren dan op kantoor

Geluidshinder

2013 (beginperiode Leesman onderzoek)

2017

Maart 2020

2022

Belang

76%

70

70

68

Tevredenheid

28%

32

37

36

Hoewel het belang gehecht aan geluidshinder lichtjes is gedaald, heeft dat vooral te maken met het grote aandeel thuiswerken, waar het algemeen rustiger is. De 36% tevredenheid over de ervaren geluidshinder is hoe dan ook ondermaats t.o.v. het belang dat werknemers hieraan hechten.

Eduard Codde
06-06-2023