FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Onderzoek Idewe legt opvallende inzichten rond ‘het nieuwe werken’ bloot

Onderzoek Idewe legt opvallende inzichten rond ‘het nieuwe werken’ bloot

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_antoniodiaz'>antoniodiaz</a> - 123RF)
(foto: antoniodiaz - 123RF)

Het nieuwe werken, ook wel hybride werken of New Way of Working (NWOW) genoemd, is in volle opmars. Maar hoever staan organisaties daar eigenlijk in? En hoe hangt NWOW samen met het welzijn van hun werknemers? En vooral: wat willen die werknemers eigenlijk zélf? Om daar antwoorden op te vinden, bevroeg Idewe 1.299 bedienden en beleidsmakers. Uit de studie blijkt dat werknemers met een hoge mate van hybride werkregeling (een flexibele werkregeling waarin werknemers tijd en plaats van hun werk kunnen bepalen, terwijl ze ondersteund worden door elektronische communicatie) een lager risico op een burn-out lopen en meer plezier in het werk ervaren. Van de personen die helemaal geen of slechts een beperkte flexibele werkregeling hebben, heeft 7% een verhoogd burn-out risico en beleeft 78% werkplezier, terwijl personen die met een sterk hybride-gerichte werkregeling daar significant beter op scoren: slechts 2% loopt een verhoogd burn-outrisico en maar liefst 84% beleeft werkplezier. Ook worden in die laatste categorie de psychologische basisbehoeften aan autonomie en verbondenheid in hogere mate bevredigd.
Guy Leysen
22-09-2021