FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Ki’Com FM seminar: Wat na Covid?

Ki’Com FM seminar: Wat na Covid?De pandemie heeft er bij iedereen stevig ingehakt en doet dat nog steeds. Als er één afdeling is waarop de impact enorm is, is het wel het facilitair departement. Heel wat zekerheden worden in vraag gesteld, heilige huisjes worden afgebroken, nieuwe en onvoorziene uitdagingen stellen zich, het mobiliteitsprobleem dat zeer prangend was werd plots onbestaande, bijpraten bij een koffietje kan en mag niet meer, de ‘werkplek’ wordt geherdefinieerd … En vooral is er de hamvraag: wat gaat er na de pandemie gebeuren? Gaan we terug naar het oude? Gaan we naar een totaal andere bedrijfsorganisatie of wordt het een combinatie van de twee. En gaan we ooit nog wel allemaal full time naar kantoor? Wordt de functie van de Facility Manager anders ingevuld? Blijven de taken dezelfde? Voldoende prangende vragen dus om aan deze problematiek een volwaardig seminarie te wijden. Het wordt een bij uitstek interactief seminarie waarbij voor elk thema een gevarieerd panel van experten werd aangesteld. Na een korte inleiding worden de panelleden bevraagd gedurende 30 minuten waarna een even lange Q&A volgt met de zaal. Interactiviteit gegarandeerd.
Woensdag 22 september 2021 - Sheraton Airport Hotel Zaventem
Guy Leysen
12-07-2021


 Meer informatie >>