FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Serco België scoort nieuwe overheidsopdracht bij Defensie

Serco België scoort nieuwe overheidsopdracht bij DefensieSerco Belgium heeft een nieuwe overheidsopdracht binnengehaald met Defensie voor het beheer van de facilitaire diensten op de campus van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO Saffraanberg bij Sint-Truiden). Het contract heeft een waarde van bijna 70 miljoen euro. De opdracht ligt in de lijn met de Strategische visie van Defensie. Met deze overeenkomst streeft Defensie naar het verkrijgen van een goede serviceverlening, het versterken van de kernactiviteit van Defensie en het realiseren van een kostenbesparing ten opzichte van de huidige kost. De campus Saffraanberg wordt door alle onderofficieren gebruikt voor hun basisopleiding. Elk jaar komen er zo'n 500 nieuwe studenten aan de KSOO bij en dagelijks zijn er meer dan 1.200 mensen op de campus aanwezig. Deze opleiding bereidt hen voor op zowel het leiden van teams als het uitvoeren van geplande acties op het terrein. Tegen het einde van het jaar zullen niet minder dan 14 diensten voor een periode van 10 jaar door Serco worden overgenomen: schoonmaak, catering, huisvesting, afvalbeheer, ongediertebestrijding, beheer van opleidingsvoorzieningen, onderhoud van groene zones en winterdiensten. Maar ook het beheer van gebouwen en technische installaties, technische controles, energiebeheer en brandstofpomp en de installatie van een waterstofcentrale zal Serco beheren.
Guy Leysen
09-07-2021


 Naar de website >>