FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Digitaal werken en milieubewustzijn

Digitaal werken en milieubewustzijn

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_ra2studio'>ra2studio</a> - 123RF)
(foto: ra2studio - 123RF)

Kleine handelingen als het sluiten van niet gebruikte tabbladen in de webbrowser, zich uitschrijven voor nieuwsbrieven die toch niet gelezen worden, de voorkeur geven aan telefonische meetings boven videoconferences…, zijn gemakkelijk aan te nemen dagelijkse gewoonten, die de impact van onze digitale wereld op het milieu helpen te beperken. In Frankrijk heeft ‘Riposte Verte’ een enquête opgezet met als onderwerp ‘Welke ecologische handelingen in een digitaal 2021?’. Doel was om na te gaan wat de best practices zijn bij Franse werknemers in het kader van hun dagelijkse professionele activiteiten. Er namen 1216 personen deel. Naast inzichten geeft het onderzoek ook tips om de impact van het digitale werken op het milieu in te dijken.

De deelnemers aan de enquête gaven aan niet gebruikte tabbladen te sluiten (71%) en frequent geraadpleegde sites op te slaan als ‘favoriet’ (65%). Naast deze best practices is het aanbevolen om het automatisch afspelen van video’s bij sociale media e.a. te blokkeren, wat 41% van de bevraagden ook doet. Nog een aanbeveling is om een app te gebruiken die enkel het geluid laat horen bij video’s die men eigenlijk toch niet echt bekijkt, zoals clips, interviews…. ‘Audio only YouTube’ is daar een voorbeeld van.

De ecologische impact van e-mail
Het gebruik van elektronische post is al lang niet meer weg te denken uit ons dagelijks werk. Achter het versturen en opslaan van e-mails gaat echter een immens netwerk van servers schuil, die het ganse jaar door, 24/24u draaien. Dat maakt dat het verzenden van een e-mail aan één enkele bestemmeling, gelijkgesteld wordt met het equivalent van 4g CO2-uitstoot! Stuurt men het bericht aan 2 ontvangers, wordt dat al gelijk aan 25g CO2; 3 ontvangers resulteren in 31g CO2. Het versturen van een e-mail met een bijlage van 1 Mb wordt gelijkgesteld met 19g CO2-uitstoot!

Wereldwijd vertrekken elke seconde 3 miljoen spamberichten, wat totaliseert tot 100.000 miljard mails per jaar. Het beheer van de ongewenste inkomende mails, al dan niet geholpen door een daartoe ontwikkeld programma, is dan ook onmisbaar. Van de bevraagde Franse werknemers geeft 83% aan daar ook werk van te maken. Er wordt ook op gewezen de prullenbak regelmatig leeg te maken, want deze belast de servers. Amper 1 op 5 ontvangen berichten zijn rechtmatig, maar daarom nog niet echt noodzakelijk. Het gaat dan vooral om tal van newsletters die uiteindelijk toch nooit gelezen worden. Uitschrijven is de boodschap, wat 74% van de bevraagden al doet.

Franse werknemers ontvangen gemiddeld dagelijks 39 e-mails. Best is om deze meteen te klasseren en de niet noodzakelijke mails te wissen. Minder dan twee derde van de deelnemende personen (61%) blijkt dit te doen.

Goed nieuws is alvast dat 94% van de bevraagden aangeeft zich in te houden voor het gebruik van de functie ‘allen beantwoorden’. 70% geeft ook aan stil te staan bij het versturen van (zware) bijlagen. Het doorsturen van gegevens aan collega’s via een interne server gebeurt door 65% van de deelnemers. Daarentegen maken slechts 36% van de bevraagden gebruik van een externe server voor hun elektronische correspondentie.

Milieuvriendelijke gewoonten voor dagelijks gebruik
Liefst 80% van de milieu impact van digitale producten is het gevolg van hun productie. Nochtans valt er nog heel wat te verbeteren tijdens de gebruiksfase en voor recyclage van de uitgediende apparatuur. Het gaat dan vooral om het verminderen van het elektrisch energieverbruik. Kiezen voor een schermbeveiliging zonder animatie (87%), het instellen van de adaptieve lichtsterkte van beeldschermen (74%), het uitschakelen van GPS, Wi-Fi en Bluetooth waar mogelijk (61%) zijn milieubewuste handelingen die al door de bevraagde personen worden gesteld.

De deelnemers gaven ook aan niet gebruikte programma’s op hun computer te verwijderen (64%), alsook regelmatig de map ‘downloads’ leeg te maken(52%). Slechts één op twee geeft aan de voorkeur te geven aan een telefonische meeting i.p.v. een videomeeting, hoewel dat laatste een veel grotere milieu impact heeft. De functie ‘schijfopruiming’ van de computer wordt door slechts 39% van de bevraagden gebruikt.
Eduard Codde
09-04-2021