FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Outsourcing van FM: keuze van het samenwerkingsmodel

Outsourcing van FM: keuze van het samenwerkingsmodelIntegrated Facility Management (IFM) is een van de vier outsourcingsmodellen die over het algemeen worden toegepast naast ‘single / multiple providers’, ‘managing agent’ en het zeer specifieke geval van de ‘publiek-private samenwerkingen (PPS)’. Het ‘managementmodel’ is afhankelijk van verschillende factoren. De keuze hangt in de eerste plaats af van de maturiteit van het eigen facilitaire beheer binnen de organisatie, de organisatie van de dienstverlening, de omvang van de organisatie, de complexiteit en het aantal te beheren sites. De keuze wordt evenzeer bepaald door de wil binnen de organisatie om zich voor langere termijn te binden aan één of meer leveranciers en de vrees te overwinnen dat deze beslissing gepaard gaat met het verlies aan interne kennis en de mogelijk in te grijpen in het proces van voortdurende verbetering van kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening.

Het model ‘single / multiple providers’ is tot op heden het meest verspreide management model, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het bedrijf behoudt zelf het strategische beheer, de aansturing en de controle op de dienstverleners. Dat gebeurt veelal via contracten waarin SLA’s (Service Level Agreements) zijn opgenomen die individueel per leverancier het verwachte prestatieniveau vastleggen, de facturatie en de manier waarop controle en prestatiemetingen dienen te gebeuren.

IFM: één team voor een totale dienstverlening

Bij IFM wordt niet alleen de uitvoering van de facilitaire diensten uitbesteed aan een externe leverancier maar ook de coördinatie en de aansturing van de prestaties. Een vorm van ‘one-stop-shopping’ dus.
Het bedrijf Facilicom, een van de grootste leveranciers van facilitaire diensten in België, beschrijft het model als volgt: “Integrated Facility Management is het leveren van een kwalitatief hoogwaardige, gastvrije en flexibele facilitaire dienstverlening, waarin alle Facilicom-diensten vanuit één team maximaal en efficiënt worden uitgevoerd. Het doel hiervan is om bij te dragen aan de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Bij IFM zijn er geen afzonderlijke bedrijven meer die actief zijn bij één klant, maar is er één team. Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de totale dienstverlening en niet alleen voor hun eigen takenpakket. Alle medewerkers worden als één team aangestuurd, getraind en aangesproken op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.”
In dit filmpje maakt Facilicom Solutions duidelijk wat IFM precies is en hoe het in het dagelijkse leven werkt.‘Managing agent’, een tripartite relatie

Het model ‘managing agent’ wordt minder vaak toegepast en kenmerkt zich door een tripartite relatie. Het grote verschil met het IFM-model is de onafhankelijkheid van het beheer tegenover de leveranciers van de facilitaire diensten. De kwaliteitscontrole en de correcte uitvoering van de contracten door de dienstverleners wordt verzekerd door een externe ‘managing agent’. De noodzakelijke informatie die als bron dient voor het opstellen van de KPI’s (Key Performance Indicators, of ook Kritieke prestatie-indicatoren) voor de opvolging en de controle van het beheer, het benchmarken en het nemen van beslissingen, wordt idealiter aangereikt vanuit een goed functionerend FMIS, dat zowel door de opdrachtgever als door de leverancier(s) en ‘managing agent’ wordt gebruikt.

‘Best FM Provider performance’

In Nederland voert Hospitality Group, een advies- en interimmanagementbureau, sinds vier jaar een jaarlijkse onafhankelijke studie uit naar de prestaties van leveranciers van facilitaire diensten die ruimdenkende modellen voor facility management aanbieden en volgen. De dienstverleners worden gerangschikt volgens de vier categorieën die aan het begin van dit artikel werden aangekaart: single / multiple providers, managing agent, Integrated Facility Management (IFM) en publiek-private samenwerkingen (PPS). Voor de recentste enquête werden 144 bedrijven ondervraagd. In de categorie IFM haalt Facilicom goud, CBRE Global Workplace Solutions zilver en Flexim brons.

De selectie- en analysecriteria van dit onderzoek en alle resultaten worden gepresenteerd in het verslag dat terug te vinden is op www.hospitality-group.nl. Voor de Belgische markt bestaan er helaas geen dergelijke studies.
Didier Van Den Eynde
09-09-2020