FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Belangrijke richtsnoeren voor de organisatie van het werk in post-coronatijden

Belangrijke richtsnoeren voor de organisatie van het werk in post-coronatijdenIFMA International heeft een enquête afgenomen bij 250 experts van overal ter wereld omtrent de organisatie van het werk in post-coronatijden. Daaruit blijkt dat de voornaamste doelstellingen zijn om ten eerste de werkplekken veilig te houden. Dit zou een absolute prioriteit blijven, ook wanneer er een vaccin ontwikkeld is. Ten tweede wil men de wendbaarheid en de organisatorische flexibiliteit van het bedrijf verhogen. En ten derde wil men de prestaties en de productiviteit op het werk verbeteren met resultaten die worden gedeeld door zowel de werknemers en het bedrijf als de aandeelhouders (‘win-win-win outcome’).

De conclusies van het onderzoek worden in september gepubliceerd en focussen op de volgende onderwerpen:
- workplacestrategie
- welzijn en voordelen voor de medewerkers
- technologische ontwikkelingen met een impact op de werkplekken en -ruimten
- organisatie en productiviteit
- duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
- vraag naar facilitaire voorzieningen en diensten


Voor het onderzoek werd de Delphi-methode gehanteerd: aan de hand van vragenlijsten werd gepeild naar de mening van de experts over de verschillende onderwerpen om zo tot consensus te komen. Nadat iedere deelnemer een eerste keer werd ondervraagd, gaat elke volgende ondervraging doorgaans gepaard met informatie over de antwoorden van de vorige ronde. Op die manier worden de betrokkenen aangemoedigd om hun vorige antwoord opnieuw in overweging te nemen en eventueel bij te sturen op basis van de antwoorden van de andere leden in de groep.
De methode heeft drie grote kenmerken: anonimiteit, terugkoppeling en statistische reactie. De interactie binnen de groep gebeurt anoniem: de opmerkingen en prognoses worden aan de groep voorgelegd, waarbij iedere vorm van identificatie weggelaten is.