FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Benchmark om het welzijn op het werk te meten

Benchmark om het welzijn op het werk te metenDelos, oprichter van de WELL-certificering, en Leesman hebben aangekondigd dat ze samen een tool gaan ontwikkelen waarmee het welzijn en de gezondheid van de werknemers in de kantoren van een bedrijf kan worden gemeten. In 2010 ontwikkelde auditbedrijf Leesman een tool om elektronische enquêtes af te nemen. Sindsdien werd de tool al door 575.000 mensen in meer dan 4.000 gebouwen gebruikt. Doel: een werkomgeving beoordelen door de bedrijfsmedewerkers vragen te stellen via een online enquête, zodat zij hun indrukken over hun werkomgeving kunnen meedelen en kunnen aangeven in welke mate die goed ontworpen is en aan hun behoeften voldoet. Door de resultaten van deze vragenlijsten te compileren, krijgt het bedrijf een score, de Leesman-index, die het kan vergelijken met de score van andere bedrijven. Zo kunnen ze de efficiëntie van hun werkomgeving evalueren, m.a.w. de geschiktheid van de ruimten waar de beroepsactiviteiten worden uitgevoerd, de geschiktheid van het meubilair en de apparatuur, de kwaliteit van de facilitaire diensten, alsook de impact op de bedrijfscultuur, het bedrijfsimago en de productiviteit.

Module ‘Wellbeing’
In de Leesman-enquêtes wordt een nieuwe module ‘Wellbeing’ opgenomen om het welzijn en de (mentale en fysieke) gezondheid van de medewerkers op hun werkplek te meten, maar ook hun ‘geluk’, of anders gezegd, het plezier dat ze aan hun werk beleven. Deze module wordt ontwikkeld door Delos, oprichter van het WELL-label, een benchmark die de kenmerken van gebouwen met een impact op het welzijn en de gezondheid meet, certificeert en erop toeziet. Er worden zeven kenmerken gemeten: lucht, water, voeding, licht, fitheid, comfort en geest. Op basis van deze kenmerken werden 102 objectief meetbare criteria bepaald.

Eind 2018 werd de nieuwe module in Nederland getest in 21 gebouwen waar de medewerkers van een groot audit- en consultancybedrijf werken. Daaruit is gebleken dat zelfs als de kwaliteit en de efficiëntie van de werkruimten een zeer goede beoordeling kreeg (score ‘excellent’ van de Leesman-index), er meer aandacht moest worden besteed aan het welzijn, de gezondheid en het werkplezier van de medewerkers.
Met de nieuwe module ‘Wellbeing’ zal het dus mogelijk zijn om het bedrijfsbeleid hieromtrent te evalueren.

Zoals Gideon van der Burg, Managing Director Benelux bij Leesman, benadrukt, wordt het streven naar welzijn bij bedrijfsmedewerkers alsmaar belangrijker voor heel wat bedrijven.

Hoewel er vaak wordt gediscussieerd en regels worden ingevoerd met betrekking tot de manier waarop men duurzame gebouwen kan verkrijgen en hoewel slimme gebouwen hét topic van het moment zijn - vooral gezien de ontwikkelingen die mogelijk zijn dankzij het IOT -, zult u in de toekomst meer en meer horen spreken over de noodzaak om gezonde gebouwen te hebben. In dat opzicht willen we er ook nog op wijzen dat op 31 mei een koninklijk besluit in werking is getreden, dat de verplichtingen van bedrijven vastlegt met betrekking tot de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen.


Ook te lezen op Profacility.be
• Leesman > De beleving van de werkruimte meten
• Well building standard > België heeft voortaan een WELL-certificatie-instelling
Voortaan verplicht: de kwaliteit en zelfs de toxiciteit van de binnenlucht meten in kantoren
Didier Van Den Eynde
05-09-2019