FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Prijsafspraken: Mozer International vrijgesproken

Prijsafspraken: Mozer International vrijgesproken

In het kader van de zaak over prijsafspraken tussen verhuisbedrijven, is Mozer Moving sprl veroordeeld tot een boete van 1.500 euro voor feiten die plaatshadden tussen april 2003 en juli 2003. Mozer International onderstreept in een mededeling dat het is vrijgesproken in dit belangrijk dossier, omdat het van ver noch nabij betrokken was bij die zaak. De mededeling onderstreept dat de firma Mozer Moving sprl indertijd niet deel uitmaakte van de groep Mozer, noch aandeelhouder was noch geleid werd door D. Mozer. (AD)