FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Jobs

Directeur Grondgebonden Dienstverlening
Functieomschrijving • Je coördineert de organisatie en de werking van de grondgebonden diensten (wegen/gebouwen, milieu/duurzaamheid, urbanisatie, magazijn en schoonmaak).

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede dienstverlening van de grondgebonden diensten.

 • Je staat er voor in dat de beleidsdoelstellingen m.b.t. de grondgebonden thema’s van de organisatie worden gerealiseerd.

 • Je stelt lange termijn doelstellingen op voor de diensten urbanisatie, schoonmaak en magazijn.

 • Je geeft leiding aan de stedenbouwkundige, het diensthoofd schoonmaak, de werkorganisator magazijn en de diensten wegen/gebouwen en milieu/duurzaamheid.

 • Je stemt de grondgebonden diensten op elkaar af en waar nodig zet je faciliterende structureren en processen op voor onderlinge informatie-uitwisseling.

 • Je bewaakt de kwaliteit van de werking en bijhorende dienstverlening.

 • Je volgt relevante wetgeving op.

 • Je beheert de middelen van de dienst (opmaak budgetten, rapporteringen,…).

 • Je vormt samen met de algemeen directeur, de directeurs ondersteunende en persoonsgebonden dienstverlening, de financieel directeur en de burgemeester het managementteam.

 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.
Profiel • Je behaalde een master diploma of daarmee gelijkgesteld diploma en je kan 6 jaar relevante beroepservaring, bij voorkeur in een leidinggevende functie, in overeenstemming met de functiebeschrijving aantonen.

 • Indien je geen master diploma of gelijkgesteld diploma behaalde, kan je ook solliciteren, mits deelname aan een niveau-en capaciteitstest (zie verder) én je kan 10 jaar relevante beroepservaring, waaronder ervaring als leidinggevende, in overeenstemming met de functiebeschrijving aantonen.

 • Je ervaart een sterke maatschappelijke betrokkenheid en je wil mee werken aan een continu betere dienstverlening aan burgers, handelaars, verenigingen, … kortom iedereen die in Stabroek woont, leeft, werkt.

 • Je hebt visie en strategisch inzicht.

 • Je kan grote hoeveelheden informatie en activiteiten vlot verwerken en coördineren.

 • Je hebt sterke leidinggevende en organisatorische vaardigheden.

 • Je toont inzet, volharding en je bent stressbestendig.

 • Je werkt vlot samen met anderen en je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Aanbod • Je krijgt de kans om een cruciale en unieke managementrol met eindverantwoordelijkheid op te spelen bij lokaal bestuur Stabroek met diverse en afwisselende uitdagingen.

 • Een functie in voltijds statutair dienstverband.

 • Wij bieden een minimum bruto aanvangswedde op maandbasis van 3.815,69 euro bruto/maand (salarisschaal A4a).

 • Een mooie work-life balance met 35-urenweek, ruime verlofdagen, extra feestdagen en thuiswerk.

 • Diverse extralegale voordelen (zie infobrochure voor meer details).

 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 18 maanden.


Jobs 
15-11-2021


 Online solliciteren >>