FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Eerste wereldwijde ‘Global Shading Day’

Eerste wereldwijde ‘Global Shading Day’

21 maart 2023, is het officiële begin van de lente en werd daarom door ES-SO (de overkoepelende organisatie van de Europese zonweringindustrie) en Verozo (de Belgische Beroepsvereniging Zonwering en Rolluiken) uitgeroepen tot eerste wereldwijde ‘Global Shading Day’. Bedoeling is de aandacht te vestigen op (buiten)zonwering als onderdeel van energiebesparing met comfort verhogend effect. In tijden dat duurzaamheid een alsmaar belangrijker aandachtspunt is voor elke organisatie, kan buitenzonwering een niet te onderschatten rol spelen om op warme dagen een aangenaam binnenklimaat te verzekeren. Bovendien paart buitenzonwering comfort en een energiezuinige werking. Zo levert conceptueel voorziene zonwering een merkbare bijdrage aan ‘duurzame gebouwen’.

ES-SO is de Europese koepelorganisatie voor de professionele zonweringsorganisaties. De Europese zonweringssector stelt meer dan 450.000 mensen tewerk in de 27 lidstaten en is goed voor een jaarlijkse verkoop van meer dan 22 miljard euro.
Verozo treedt als ‘Belgische Beroepsvereniging Zonwering en Rolluiken’ op als informatiepunt voor de vele mogelijkheden en de werking van zonwering naar professionelen en overheidsinstanties.

Warmte buiten houden
(Buiten)zonwering laat op een duurzame manier toe te verhinderen dat de zon vrij spel heeft op glaspartijen en het inschakelen van airco zich opdringt om de binnentemperatuur onder controle te houden. Airco heeft een hoog energieverbruik tot gevolg, wat met de actuele energieprijzen extra zwaar kan doorwegen op de energiefactuur. Tevens werkt het gebruik van airco de CO2-uitstoot in de hand.
Uit wetenschappelijk onderzoek van het internationaal studiebureau ‘Guidehouse’ (USA) blijkt dat met dynamische of slimme zonwering tot 100 miljoen ton CO2-uitstoot kan vermeden en 285 miljard euro kan bespaard worden. Dat is een potentiële energiebesparing tot 60% voor koeling van gebouwen tegen 2050. Een aanzienlijke besparing, zeker met omdat gebouwen vandaag in Europa nog steeds de grootste energieverbruiker zijn. Liefst 40% van het energieverbruik en 36% van de broeikasgasuitstoot gaat op rekening van gebouwen.
Algemeen wordt aangenomen dat wanneer geen maatregelen worden genomen, de klimaatverandering en het toenemend aantal warme dagen en hittegolven de noodzaak aan het gebruik van airco in gebouwen met naar schatting 60% zou doen stijgen. Zodra de warmte binnen zit, kan die in goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwen niet meer naar buiten.

Buitenzonwering als passieve koeling
Als ‘passieve koeling’ kan buitenzonwering in combinatie met nachtkoeling op een duurzame – en wanneer geïntegreerd in een gebouwbeheersysteem ook op een intelligente – manier warmte en daglicht beheren. Een niet te onderschatten voordeel, gezien we gemiddeld 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen (woning, kantoor…). Daglicht maakt gelukkig, helpt ons te concentreren en te functioneren, maar te felle zon kan hinderlijk zijn en zelfs gevaarlijk voor ouderen bij oververhitting. Met de screens naar beneden hebben de zonnestralen geen vrij spel op de glasvlakken van een gebouw. Tegelijk blijven de voordelen van het daglicht behouden. Bovendien blijft de gratis zonnewarmte ’s winters en in de tussenseizoenen nog altijd beschikbaar en laat toe te besparen op de verwarmingskosten.
(Foto ’s Renson)

Eduard Codde
20-03-2023