FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Na de maaltijd- en ecocheque nu ook een ‘kantoorcheque’?

Na de maaltijd- en ecocheque nu ook een ‘kantoorcheque’?

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_andreypopov'>andreypopov</a> - 123RF)
(foto: andreypopov - 123RF)

In Frankrijk leeft het debat over het in leven roepen van een ‘kantoorcheque’. Zowel vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld, syndicaten als enkele politici pleiten voor een ‘universele kantoorcheque’, die de toegang tot gedeelde kantoorruimten in de buurt van de woonplaats van werknemers moet vereenvoudigen. Het debat over de kantoorcheque ontstond al in februari. Opzet is om telewerkers de mogelijkheid te geven gebruik te maken van gedeelde kantoorruimten in de nabijheid van hun woonplaats en zo tevens een mogelijk sociaal isolement te voorkomen.

In het nationaal akkoord van 26 november 2020 hebben de sociale partners in Frankrijk het kader voor telewerken vastgelegd. Hierin is ook opgenomen dat telewerken niet noodzakelijk ‘thuiswerken’ betekent, maar ook kan plaatsvinden in een zogeheten ‘third space’, een kantoorruimte verschillend van de gebruikelijke werkomgeving die de werkgever voorziet. De kantoorcheque moet het gebruik van deze ‘third spaces’ vereenvoudigen en stimuleren.

Het akkoord houdt ook voor het eerst rekening met het voorkomen van een mogelijk professioneel isolement van de werknemers als gevolg van het onvoldoende goed georganiseerde telewerken. De sociale partners willen hun vertrouwen in de vooruitgang bevestigen door een nieuwe wet op te stellen die de nadelen van telewerken moet verhelpen zonder de voordelen ervan in te perken.

Naar analogie met de ruimschoots bekende maaltijd- en ecocheques wordt de universele kantoorcheque gedeeld gefinancierd door de werkgevers en de staat. De begunstigde kan deze gebruiken voor de toegang en het gebruik van de faciliteiten van ‘third spaces’ of een ‘co-working’ aanbod naar zijn keuze en in de nabijheid van zijn woonplaats.
Eduard Codde
22-07-2021