FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De mutatie van de werkomgeving

De mutatie van de werkomgeving

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_alexbrylov'>alexbrylov</a> - 123RF)
(foto: alexbrylov - 123RF)

De Covid-19 pandemie heeft ons in versneld tempo laten kennismaken met de mogelijkheden om buiten de vertrouwde kantooromgeving te werken. Deze flexibiliteit is aanleiding tot verruiming van het begrip ‘werkomgeving’. Flexibiliteit blijft een vaag gegeven, dat iedereen naar eigen goeddunken kan invullen. Wanneer het over werkomgeving gaat, wordt flexibiliteit gedefinieerd door het vermogen om een tool te zijn voor het werken, voor zover de gebruiker dat ook als dusdanig ziet. De werkomgeving blijft niet langer beperkt tot de ruimte die men aantreft op zijn werklocatie, maar omvat nu zelfs alle ruimte buiten de fysieke beperkingen van een gebouw.

De werkomgeving wordt flexibel voor zover ze zich op maat van de behoeften laat gebruiken, behoeften die door vele factoren worden bepaald, zoals iemands persoonlijke situatie, de beschikbare (werk)ruimte thuis, de te vervullen taken, de agenda, de noodzaak om op een bepaalde plaats aanwezig te zijn in het kader van de bedrijfsactiviteiten, de persoonlijke wens om zich naar kantoor te begeven…

Vanuit zoveel verschillende behoeften volgt automatisch dat de werkomgeving flexibel moet zijn, dat de werknemers binnen of buiten de muren van het kantoor over een waaier aan werkruimten moeten kunnen beschikken die hem/haar toelaten goed te presteren.De flexibiliteit van de werkomgeving beperkt zich niet tot de werkruimte, want ze moet ook het culturele en organisatorische verlengstuk zijn van de organisatie.

Flexibiliteit, een vraag naar werknemers en hun omgeving
De mobiele werknemer die deels kan werken waar hij of zij dat wensen, breekt uit het kader van de traditionele werkomgeving. De Corona-crisis heeft gezorgd voor een diepgaande verandering van de houding tegenover telewerken, heeft komaf gemaakt met de vaak negatieve reacties die verbonden waren met het fenomeen. Nu verruimt het beeld van de werkomgeving, zowel op kantoor als thuis, terwijl de mobiliteitsoplossingen steeds toelaten rustig en goed te presteren binnen die verruimde werkomgeving. De flexibiliteit van de werkomgeving is direct gelinkt aan een groot aanbod mobiliteitsoplossingen. Het feit dat men nu zowat overal kan werken, blijkt vandaag vanzelfsprekend, terwijl dat voor de Corona-crisis slechts een mogelijkheid leek voor enkelingen. Dit feit roept zelfs vraagtekens op bij de herdefiniëring van woonstrategieën, want een geringe aanwezigheid op kantoor laat een woningkeuze toe op grotere afstand. Verplaatsingen van één tot twee uur worden eventueel aanvaardbaar.

‘Any time, Any where, Any Device’ (ATAWAD) biedt werknemers ook de mogelijkheid om werken vanuit co-working/shared office sites in overweging te nemen. De bredere definitie van de werkomgeving, waarbij de werkplek op afstand aanstuurbaar is en een verplaatsing naar kantoor niet langer noodzakelijk, zorgt bovendien voor meer algemene levenskwaliteit. Het ganse land wordt, voor zover geconnecteerd, één grote potentiële werkplek en een uiterst flexibele werkomgeving.

Maar het is uitkijken voor een overwaardering van die flexibiliteit, want de creativiteit, het ontdekken van iets onverwachts, de samenwerking en het welzijn van de medewerkers dreigen tekort te komen. Elk project m.b.t. een flexibele werkomgeving moet uitgaan van een globale culturele strategie voor de organisatie. Het is de culturele dimensie die de kracht van de onderneming bepaalt.

De kracht van de werkomgeving als gecentraliseerde locatie
De werklocatie is de ruimte die geschikt bevonden wordt door een groep en zin heeft voor wie er zich naartoe begeeft. Als deel van een sterk verruimde werkomgeving moet het kantoor als gecentraliseerde locatie bijdragen tot de verankering van de bedrijfsidentiteit. Meer dan ooit speelt het kantoor een rol in de ontwikkeling van een bedrijfscultuur. De gecentraliseerde werklocatie krijgt dan ook een sleutelrol toebedeeld voor de werknemers die hoofzakelijk buiten de muren van die locatie werkzaam zijn. De organisatie moet een gecentraliseerde werklocatie creëren en ze laten evolueren zodat zich individuele en collectieve verhalen kunnen ontspinnen.

In een wereld waarbij het kantoor minder wordt bezocht, is het totaal uit den boze om werknemers zich te laten verplaatsen naar een ‘niet-locatie’, een locatie zonder identiteit, smaakloos, met een gestandaardiseerde inrichting en die geen enkele specifieke emotie oproept. De bedrijfslocatie is een politieke ruimte waar relaties tussen individuelen worden geweven. Het regelmatig bezoek ervan mag dus niet verwaarloosd worden, want zoals algemeen bekend, zouden de afwezigen wel eens ongelijk kunnen krijgen.
Eduard Codde
21-04-2021