FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Analyse van de Belgische FM-markt

Analyse van de Belgische FM-markt

Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder PROCOS
[+] Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder PROCOS

[+] Ine Schaeps, Procos

Tijdens het IFMA-eindejaarsevent werd het ‘FM Trends Rapport 2015’ voorgesteld, dat tot stand kwam vanuit een samenwerking tussen IFMA en Procos. Opzet was om de markt voor facility management in België in kaart te brengen.
‘Luchtkastelen zijn duur in onderhoud’ opende Ine Schaeps, die het project binnen Procos begeleidde. Voor het opmaken van het rapport werd naar Nederland gekeken waar men al lange tijd ervaring heeft opgedaan met dergelijke onderzoeken. Er werden vier doelgroepen afgebakend: de afdeling facility management binnen organisaties (71,4% aandeel in het onderzoek / 60% van hen is werkzaam in een bedrijf met meer dan 1000 werknemers), facilitaire dienstverleners (14,8% aandeel), facilitaire adviesbureaus (9,4 % aandeel) en de onderwijsinstellingen die voorzien in een opleiding facility management.
Aan de basis voor het rapport liggen een enquête (kwalitatief onderzoek online), persoonlijke interviews en ronde tafel gesprekken met participanten uit de overheid, de zorgsector en facilitaire dienstverleners.

Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder PROCOS, gaf toelichting bij enkele resultaten van het onderzoek: “De omzetwaarde facility management intern & extern schommelde in 2014 rond 4 miljard euro, of 1% van het BNP. In Nederland gaat het om 5,7 miljard euro”. Gezien de theoretische 60/40 verhouding bij vergelijkingen tussen Nederland en België, overklast de FM-omzet in ons land zelfs deze van onze noorderburen! De top 3 van de FM-zorggebieden zijn nog steeds catering, cleaning en technisch onderhoud. Gemiddeld worden 47% van de diensten uitbesteed door de Facility Managers. Iets meer dan de helft van de bevraagde bedrijven (52%) zegt NWOW te hebben ingevoerd. Bij 56% van de organisaties blijkt een FMIS in gebruik te zijn. Van alle bedrijven die diensten outsourcen, blijkt minder dan een 0,5% bereid tot Integrated FM, terwijl FM service providers juist een zeer grote toekomst zien voor Integrated FM!

Wat de trends en uitdaging in het wereldje van facility management betreft, verraste Jos Duchamps met volgende uitspraak: “Er is meer rock & roll nodig in de FM-sector! Er staat heel wat op de agenda tegen 2020 en daar zal facility management de handen mee vol hebben. Er is het slinken van de oliereserves tot een capaciteit die maximaal 50 jaar dekt. Industrie 4.0 – technologieën en concepten voor de organisatie van de waardeketen, waarbij cyber-fysische-systemen, ‘the internet of things’ en ‘internet of services’ samenkomen – staat voor de deur. ‘Big Data’ zal ongetwijfeld zijn impact hebben op het domein van facility management”.
Vergeten we evenmin de aangroei van de wereldbevolking met 1 miljard mensen tegen 2025, het jaar dat we 40 wereldsteden met meer dan 10 miljoen inwoners zullen tellen, evenals het feit dat China de rol van grootste economische macht in de wereld zal overnemen van Amerika!
Eduard Codde
17-01-2016


 Het volledige rapport lezen...