FRNL | | NewsBibliothèqueAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Accueil » Jobs
Cette news n'est disponible qu'en néerlandais.

SHEQ field officerJouw uitdaging

Als SHEQ field officer maak je deel uit van de SHEQ afdeling van het Havenbedrijf. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de uitwerking en implementatie van het Safety, Health, Environment & Quality beleid in lijn met de strategische doelstellingen van onze organisatie.

Vanuit je eigen expertise zorg je voor de voorbereiding en de uitvoering van diverse activiteiten ter ondersteuning van de SHEQ officers en SHEQ advisors. Je informeert en begeleidt anderen opdat het SHEQ beleid efficiënt en effectief wordt uitgevoerd binnen de organisatie. Je staat in voor goede werkprocessen en de planning. Daarnaast werk je proactief mee aan optimalisaties om het draagvlak rond SHEQ mee vorm te geven.

In je rol van SHEQ field officer:
 • Je voert de jouw toegewezen opdrachten (risicoanalyses, bedrijfsbezoeken, incidentenonderzoek…) volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en veiligheidsvoorschriften, autonoom, proactief en efficiënt uit
 • Je detecteert problemen en inefficiënties, analyseert deze diepgaand en werkt autonoom en/of samen met collega’s structurele oplossingen uit
 • Je werkt actief mee aan verbeterprojecten en optimalisatie van processen, procedures en gebruiksadviezen
 • Je ondersteunt bij de praktische uitvoering van het SHEQ beleid
 • Je draagt bij aan de beleidsvoorbereidende activiteiten voor verschillende overlegplatformen
 • Je communiceert duidelijk en met onderbouwde argumenten kan je jouw expertise delen bij zowel projecten als gerelateerde processen
 • Je draagt bij tot een positieve cultuur rond veiligheid, gezondheid en milieu binnen de organisatie
 • Je staat derden (intern en extern) op een klantvriendelijke manier te woord vanuit je expertise en je adviseert hen inzake SHEQ domeinen zodat het beleid doelmatig wordt toegepast
 • Je ondersteunt de coördinatie van werken met derden en voert hiervoor werfinspectiebezoeken uit om na te gaan of de voorschriften worden nageleefd
 • Je maakt VGM-plannen op en volgt deze in de praktijk nauw op vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering van een project
 • Je geeft opleidingen en toolboxen rond veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne aan personeel en eventueel externe partijen
 • Je staat mee in voor de informatiedoorstroming over preventie en bescherming
 • Je analyseert, verheldert en verwerkt informatie met als doel een efficiëntere en meer pragmatische uitvoering van diverse SHEQ activiteiten (studies rond arbeidsongevallenpreventie / ergonomie / psychosociale aspecten, identificatie en evaluatie van risico’s en opportuniteiten op de werkvloer…)
 • Je bent decentraal tewerkgesteld op één van onze locaties of je verplaatst je tussen meerdere locaties en het Havenhuis

Profiel
 • Je beschikt over een bachelor diploma of je bent gelijkwaardig door relevante ervaring
 • Je hebt 3-5 jaar ervaring binnen één of meerdere SHEQ domeinen
 • Je bent in het bezit van een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 of je bent bereid de opleiding te volgen
 • Houder zijn van een getuigschrift milieucoördinator B of veiligheidscoördinator niveau B is een plus maar geen vereiste
 • Ervaring met ISO/ISM certificering en (interne) audits is een pluspunt
 • Interesse in specifieke thema’s zoals brandveiligheid, ergonomie, machineveiligheid, werken derden is een plus
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B
 • Je beschikt over een grondige kennis van preventie en bescherming op het werk (Codex), veiligheidsvoorschriften en milieuwetgeving (VLAREM)
 • Je blijft jezelf bijscholen om zo op de hoogte te blijven van de actuele wetgeving
 • Je bent een vlotte communicator, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent een klantgerichte teamspeler met zin voor initiatief en kan ook vlot autonoom en proactief werken waar nodig
 • Je bent analytisch sterk en weet dankzij je organisatorische talenten de juiste prioriteiten te leggen in je takenpakket
 • Je beschikt over de nodige overtuigingskracht om medewerkers te sensibiliseren rond preventiemaatregelen, veiligheid en gezondheid op de werkvloer
 • Je kan vlot overweg met de gangbare kantoortoepassingen
 • Vertrouwen, passie, durf, eenvoud en verbinding? Dat zijn waarden waarin jij je helemaal kan vinden

Aanbod
Je kan rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we jou een aantrekkelijk loonpakket met onder andere maaltijdcheques, extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering, mobiliteitsvergoeding en invaliditeitsverzekering. Onze regelmatige fietsers krijgen een kwalitatieve bedrijfsfiets aangeboden, inclusief fietsonderhoud en -pechverhelping.

Aan de functie SHEQ field officer is de weddeschaal klasse 6 verbonden. Het overzicht van onze loonbarema's per klasse vind je in ons totaalpakket.
Jobs 
25-05-2021