FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Het zuiverende licht

Het zuiverende licht

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_marchsirawit'> marchsirawit </a> - 123RF)
(foto: marchsirawit - 123RF)

Schoonmaken wordt al te gemakkelijk als eenvoudig, routineus en niet evolutief afgedaan. Nochtans kent schoonmaak net zoals de vele andere disciplines binnen Facility Management de laatste jaren een flinke evolutie, niet in het minst onder druk van zorgzaamheid voor het milieu. Eén van die evoluties is de introductie van schoonmaken met Uv-C, het ‘zuiverende licht’, wat vooral in de zorgsector aan een opmars bezig is, maar zich ook leent voor de kantooromgeving. Uv-licht is eigenlijk een elektromagnetische straling die met het menselijk oog niet waarneembaar is. De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 100 en 400 nanometer. Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker. Het kan het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten.

Uv-C is een kortgolvige straling met een golflengte tussen 100 en 280 nm en valt niet in het Uv-spectrum, maar behoort tot de zogenoemde zachte röntgenstraling. Het is ultraviolet licht dat over kiemdodende eigenschappen beschikt en in staat is om het DNA van virussen, bacteriën en schimmels af te breken. De techniek is inmiddels op grote schaal in gebruik bij laboratoria of bij sommige waterbedrijven om drinkwater te ontsmetten.

UV-C licht leent zich voor het schoonmaken van oppervlakken, materialen en publieke ruimten. Bij gebruik op een oppervlak, zou Uv-C licht zelfs in amper 6 seconden tot 99% van het Covid-19 virus onschadelijk maken. Het gebruik van Uv-C licht is wel kritisch gezien blootstelling van personen gevaarlijk kan zijn en reacties kan uitlokken die vergelijkbaar zijn met zonnebrand. Ook voor de ogen is deze straling gevaarlijk.

Dat belet echter niet dat Uv-C zeer succesrijk kan worden ingezet in lege ruimten, ook verlaten kantoorruimten. Er bestaan oplossingen die Uv-C licht integreren in conventionele lichtarmaturen en die ’s nachts voor een bepaalde duur kunnen worden ingeschakeld. In een open ruimte is oppervlaktedesinfectie (> 99,9% zuivering) mogelijk in slechts een kwartier tijd.

Bij de Europese Unie is door de Europese koepelorganisatie ‘Lighting Europe’ een verzoek ingediend om Uv-C licht als desinfectietechnologie aan te bevelen.
Eduard Codde
03-03-2021