FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  


COVID-19: de stresstest voor onze binnenluchtkwaliteit

De COVID-19-crisis heeft voor een duidelijke toename van de aandacht voor binnenluchtkwaliteit gezorgd. “Klanten roepen onze expertise in om de juiste strategie te kunnen uitwerken”, aldus Robin Van Moeseke en Joachim Hertog van Atmosafe. “Uit onderzoek blijkt dat er grote prijs- en kwaliteitsverschillen zijn in de meettoestellen die op de markt zijn. Daarom kiezen bedrijven er dikwijls voor om expertise in te schakelen, eerder dan zelf tot de aanschaf van een meettoestel over te gaan.”

Aansluitend op de wetgeving rond de kwaliteit van binnenlucht in werklokalen, werd in 2019 ook de Praktijkrichtlijn rond binnenluchtkwaliteit van kracht. De COVID-19-crisis heeft ervoor gezorgd dat, ook bij de FOD WASO, de aandacht voor de risicoanalyse van binnenluchtkwaliteit verscherpt is. “In heel wat bedrijven zijn luchtkwaliteitsmetingen nog een “black box” waar niemand zich durft aan wagen. Er is het besef dat er niet voldoende kennis in huis is om hierin de juiste beslissingen te kunnen nemen. En de vrees dat de kosten niet te overzien zullen zijn. Luchtkwaliteitsmetingen zijn inderdaad niet zo gemakkelijk. Er zijn veel parameters om luchtkwaliteit te kunnen beoordelen. Gassen (zoals CO2, NOx, ozon), dampen (zoals vluchtige organische stoffen - VOS), fijn stof, …”, aldus Robin Van Moeseke, Hoofd Labo bij de Antwerpse binnenluchtspecialist Atmosafe die werd opgericht in 2011 en inmiddels een 20-tal medewerkers telt ...


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


26/07/2021
Schoonmaak en HygiëneAnder nieuws
Beddeleem plaatst systeemwanden in nieuwe HQ Securex
| 24/09/2021
Kies net als Nestlé voor een ergonomische thuiswerkplek
| 23/09/2021
Beweging in de cateringmarkt
| 23/09/2021
Onderzoek Idewe legt opvallende inzichten rond ‘het nieuwe werken’ bloot
| 22/09/2021
Belangrijkste persoonlijkheidstypen op de werkvloer
| 22/09/2021

Meer news