FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Vastgoed


  Coworking verstoort de vastgoedmarkt
Sinds anderhalf jaar schieten de coworkingcentra als paddenstoelen uit de grond, vooral in Brussel maar ook in Antwerpen. Deze nieuwe vastgoedmarkt groeit zelfs zo snel dat de take-up van coworking spaces in 2018 goed was voor meer dan 50.000 m², wat maar liefst 20% van de jaarlijkse take-up van de kantorenmarkt vertegenwoordigt. Van een tijdelijke hype kunnen we dus niet meer spreken: dit is een ware omwenteling in het vastgoed, waarbij het accent verschuift van eigendom naar het gebruik van ‘all-in’ gedeelde kantooroplossingen, inclusief faciliteiten. Deze sterke opkomst van coworkingcentra komt tegemoet aan de grote vraag naar meer flexibiliteit op het vlak van huurcontracten (duur en oppervlakte) voor specifieke vaste werkplekken in deze centra.
| 26/04/2019
 
  Haven en Stad versterken wederzijds imago
North Sea Port staat voor het beheer van het havengebied van Gent, over Terneuzen tot in Vlissingen. North Sea Port is ontstaan uit de grensoverschrijdende fusie van het havenbedrijf Gent en Zeelands Seaports. Omdat sinds de middeleeuwen de havenactiviteiten steeds verder in noordelijke richting zijn uitgebreid, was er de wens om de band met Stad Gent en het draagvlak voor de haven te versterken. Het Huis van de Vrije Schippers, een uniek pand aan de Graslei in het historische hart van Gent, onderging daarvoor een metamorfose.
| 27/03/2019
 
  Hendrik Consciencegebouw
Tweede mijlpaal in de vastgoedstrategie van de Vlaamse Overheid

In september heeft de Vlaamse Overheid na twee jaar en acht maanden renoveren het Hendrik Consciencegebouw officieel geopend. Tijdens de volledige werken bleef het hele gebouw in gebruik dankzij een doordachte planning. Amper een jaar geleden startte ook de inhuizing van het Herman Teirlinck-kantoorgebouw op de Thurn & Taxis-site. Dit nieuwbouwproject liep grotendeels parallel met het ingrijpende renovatieproject voor het Hendrik Consciencegebouw. In totaal krijgen ruim 4.000 medewerkers van de Vlaamse Overheid vrijwel simultaan een nieuwe werkomgeving. Bij beide projecten stonden ‘duurzaamheid’ en de consequente uitrol van ‘Het Nieuwe Werken’, zoals gedefinieerd door de Vlaamse Overheid, voorop.
| 17/10/2018
 

  Herbeleving van een industriële site met focus op beleving en relationele meerwaarde
Midden jaren ’50 bouwde Philips in Hasselt een fabriek, de eerste buiten de thuishaven in het Nederlandse Eindhoven waar de geproduceerde producten ook werden ontworpen. Zo zal Philips Hasselt voor altijd verbonden blijven aan de uitvinding van de Compact Cassette (1963) en de CD (1982). Toch viel in 2002 het doek over de site.
| 22/01/2018
 
  BRUSSELS OFFICE MARKET TRENDS | Een nog steeds veranderende markt
In 2015 lag de take-up op de Brusselse kantoormarkt 18% lager dan het gemiddelde van de voorbije acht jaar (± 450.000 m²). De tegenvallende resultaten waren onder meer te wijten aan een minder actieve overheidssector, een beperkt aantal grote transacties en een algemene sfeer van wantrouwen door de terreurdreiging. In 2016 is de take-up echter weer gestegen met bijna 14%, naar zo’n 430.000 m² op jaarbasis. Is alles dan weer normaal? Niet helemaal. Een kritische analyse van deze ontwikkeling door Guibert de Crombrugghe en Adrien Meert van het advies- en expertisebureau De Crombrugghe & Partners.
| 20/12/2017
 
  Karolinska University Hospital,‘s Werelds grootste PPS-project in de ziekenhuissector
‘New Karolinska Solna’ (NKS) is de projectnaam voor het nieuwbouw ‘state-of-the-art’ ziekenhuis dat dichtbij het ‘Karolinska University Hospital’ in Solna (Zweden) ligt en in november 2016 in gebruik werd genomen. Na de volledige voltooiing in 2018 zal het 630 kamers tellen en liefst 330.000m² totaliseren. Het is ’s werelds grootste PPS-project voor wat ziekenhuizen betreft en is opgezet volgens de DBFMO-formule.
| 16/12/2016
 

  Hotelsfeer en patiëntenbeleving sturen het ontwerp
In 2007 werd het ‘Masterplan campus Gasthuisberg’ uitgeschreven, dat voorziet in een verdere concentratie op campus Gasthuisberg. De vooropgestelde einddatum voor dit grootschalige project is 2020. Het masterplan omvat verschillende fasen, waarvan Fase 4B staat voor de 35.000m² tellende ‘Vrouw en Kind’ campus.
| 16/12/2016
 
  Klare kijk op vastgoedpatrimonium
Het OCMW Turnhout wou een duidelijke kijk krijgen op haar zeer gevarieerd vastgoedpatrimonium om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen voor een verantwoord onderhoud in de komende jaren. De opdracht die bij Freestone werd neergelegd luidde: ‘Het opmaken van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan voor het patrimonium van het OCMW Turnhout’.
| 16/12/2016
 
  Een eigen identiteit uitstralen via het design
Er werken zo’n driehonderd mensen op de hoofdzetel van Artsen Zonder Grenzen (AZG) in Brussel. Het gebouw mag dan wel regelmatig in beeld komen op televisie, het gebeurt niet elke dag dat we ook eens een kijkje achter de schermen mogen nemen. Facility & Property Manager Roland Raaijmakers vertelde ons meer over de filosofie achter de nieuwe hoofdzetel in Brussel.
| 14/11/2016
 
  Harmonische cocktail van creativiteit, efficiëntie en belevingswaarde
Er verlopen een aantal jaren tussen het ontkiemen van een bouwproject en de uiteindelijke oplevering, waardoor het risico bestaat dat het eindresultaat niet langer 100% beantwoordt aan de status van de gebruikers op het ogenblik van voltooiing. Dat risico werd door Barco geminimaliseerd door al in een pril stadium resoluut te kiezen voor een hechte samenwerking in bouwteamverband, met groot wederzijds respect en een diepgeworteld engagement tot optimalisatie, tot het laatste uur voor ingebruikname!
| 14/11/2016
 

Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier
Heet van de naald
Beweging in de cateringmarkt 

Ander nieuws
De Raat neemt verkoop Master Lock over van De Beer Innovations
| 17/08/2021
Leopoldskazerne genomineerd voor de WAF awards 2021
| 20/07/2021
Flinke daling op de Vlaamse kantoormarkt
| 02/11/2020
Twee nieuwe Beddeleem-projecten als inspiratiebron
| 02/11/2020
Efficiënt telewerken?
| 27/10/2020
Impact van de crisis op de kantoormarkt
| 22/09/2020
Remotec heeft Actual Sign overgenomen
| 07/07/2020
Allerkleinste tv-studio ter wereld
| 29/06/2020
Zin en circulariteit voor 70.000 m² kantoren
| 18/06/2020
Historisch lage leegstand voor de kantoormarkt in Gent
| 19/03/2020
Recordjaar voor de kantoorvastgoedmarkt
| 30/01/2020
Duurzaam succes voor community’s met gedeelde ‘full service’ kantoren
| 17/10/2019
De snelle groei van coworking verstoort de vastgoedmarkt
| 18/12/2018
De weg naar een groene toekomst voor KPMG Brussels
| 14/12/2018

Meer news