FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Flexibility@Work : gebundelde uitdaging voor FM, HR en ICT

Flexibility@Work : gebundelde uitdaging voor FM, HR en ICT

Het ‘nieuwe werken’ is al lang niet meer zo nieuw, maar blijft wel brandend actueel binnen tal van organisaties, die er een eigen interpretatie aan geven, op maat van de eigen doelstellingen. Het draait nu vooral rond ‘anders werken’ in functie tot de hedendaagse werking van elke onderneming en de randvoorwaarden waarmee ze geconfronteerd worden. Dat was de rode draad doorheen het 8e Interactief Facility Management Congres, georganiseerd door Ki' Communications.

‘Verandering van bedrijfscultuur en gedrag bij de medewerkers’ vat het ‘smart way of working’ (SWOW), alias het ‘nieuwe werken’ vandaag, beter samen en dat leidt ook tot het bedenken van individuele projectnamen bij wie de uitdaging aangaat.
De overal opduikende gemeenschappelijke doelstelling is 'tijd- en plaatsonafhankelijk werken', wat voor heel wat bedrijven een belangrijke uitdaging vormt die ze spoedig wensen aan te gaan. Besparen staat nog steeds op de agenda bij elke uitrol van een SWOW-project, maar is niet langer hoofddoel. Centraal staan vandaag een reeks HR-doelstellingen. Naast het al langer bekende aantrekken van nieuw talent, verschijnen het behouden van de medewerkers op het lijstje, het optimaliseren van de werk/privé-balans om aldus burn-outs te voorkomen, het terugdringen van het absenteïsme door ziekte, tot en met het bijdragen om mensen langer aan het werk te houden, nu de pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijs wort opgetrokken.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


15/01/2016
Office Management - Facility Management
 Ander nieuws
Vuilvangmat van Mewa beschermt tegen vocht en vuil
| 27/09/2021
Beddeleem plaatst systeemwanden in nieuwe HQ Securex
| 24/09/2021
Kies net als Nestlé voor een ergonomische thuiswerkplek
| 23/09/2021
Beweging in de cateringmarkt
| 23/09/2021
Belangrijkste persoonlijkheidstypen op de werkvloer
| 22/09/2021

Meer news