FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Logistieke optimalisatie via l'AZ Nikolaas centraal facilitair platform

Logistieke optimalisatie via l'AZ Nikolaas centraal facilitair platform

De invoering van de centrale keuken heeft eveneens tot optimalisaties geleid. Door de schaalvergroting worden nu ruim 30% meer maaltijden bereid met slechts 10 % meer FTE’s, terwijl het aantal varianten ten behoeve van verschillende diëten uitgebreid werd.
Als eerste ziekenhuis in België richtte AZ Nikolaas een facilitair platform op met een centraal magazijn en een centrale keuken voor alle campussen. Dankzij deze centralisatie kan het de logistieke processen beter beheersen, met een kwaliteitsverhoging en kostenreducties tot gevolg. Een voorbeeld voor de sector.

AZ Nikolaas is ontstaan uit de fusie tussen AZ Waasland en AZ Maria Middelares. Het fusieziekenhuis telt 822 erkende bedden, verspreid over vier campussen in het Waasland: Sint-Niklaas, Temse, Hamme en Beveren. Daarnaast beschikt het AZ in Sint-Gillis-Waas over een goed uitgebouwde polikliniek en in Lokeren heeft het een aparte ‘low care’ afdeling.

Dagelijks zetten meer dan 2.300 medewerkers zich in voor de patiënten. Naast artsen en verpleegkundigen staan er ook honderden andere medewerkers paraat: apothekers, psychologen, administratieve medewerkers, technische medewerkers, schoonmaaksters, keukenpersoneel en logistieke medewerkers.
Het Facilitair Departement is o.a. verantwoordelijk voor gebouwenprojecten, technisch onderhoud, bewaking, schoonmaak, cafetaria’s, voedingsadministratie, diëtiek, centrale keuken, aankoop en logistiek. Frank Geets, Facilitair Directeur, maakt deel uit van het Directiecomité.

Centraal platform
In de jaren ‘90 was het ziekenhuis Maria-Middelares te Sint-Niklaas aan uitbreiding toe. Bovendien zouden er na de fusie met het vlakbij gelegen OCMW-ziekenhuis AZ Waasland zes campussen zijn, met als groot nadeel op logistiek vlak dat de goederen over de verschillende magazijnen op de diverse campussen verspreid zouden zijn. Dat zou de kwaliteit van de logistieke dienstverlening niet ten goede komen.

Daarom werd eind jaren ‘90 besloten om een facilitair platform met een centraal magazijn en een centrale keuken op te richten. Het platform moest de zes campussen van AZ Nikolaas gaan bevoorraden met goederen en maaltijden. Er diende voldoende ruimtelijke reserve voorzien te worden om eventuele verdere uitbreidingen van AZ Nikolaas te kunnen opvangen. Op de centrale campus te Sint-Niklaas was er echter onvoldoende beschikbare ruimte en daarom werd gekozen voor een delokalisatie van het centrale magazijn en de centrale keuken. De nieuwe locatie werd gevonden in het industriegebied Pachtgoedstraat, centraal tussen de zes campussen en met een uitstekende bereikbaarheid.

Aangezien dit een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd dossier was, moest er eerst een goedkeuring komen van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Een probleem was dat de overheid er tot op dat ogenblik van uitging dat de keuken deel uitmaakt van het ziekenhuis en ze had nog nooit dergelijk gedelokaliseerd project in de ziekenhuissector goedgekeurd. Het heeft dus nog een hele tijd geduurd vooraleer het concept door VIPA aanvaard werd. Daarna moest het terrein nog gesaneerd worden en eind 2007 werd begonnen met de eigenlijke werken. Uiteindelijk werd het centrale magazijn in januari 2009 in gebruik genomen, drie weken later gevolgd door de centrale keuken.

Drie zones
Het nieuwe facilitaire platform is opgedeeld in drie zones: een centrale keuken vooraan, een centraal magazijn achteraan en, tussen beide, een overslagzone waar alle los- en laadactiviteiten voor het magazijn en de keuken gebeuren. Daarnaast zijn er nog kantoren, technische ruimtes en een reserveruimte. De totale oppervlakte bedraagt 5.280 m².
Naast de oprichting van het facilitaire platform werden er nog een aantal bijkomende projecten doorgevoerd. Zo werden op de verschillende campussen satellietfuncties uitgebouwd. Een satellietfunctie is de ontvangstfunctie voor goederen en voeding vanuit het facilitaire platform, met een zone voor bevoorradingsartikelen en linnen, alsook een koelruimte om de voeding te stockeren. Een ander bijkomend project was de uitbouw van een transportnetwerk volgens het ‘hub and spoke’-principe. Daarbij is het facilitaire platform de centrale hub waar alle transport vertrekt of passeert. Er zijn dus geen rechtstreekse transporten meer tussen de verschillende campussen.Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


13/01/2011
Catering - Facility Management - Verhuis, Opslag en Logistiek
 Ander nieuws
Meer zakenreizen, maar duurzaam reizen blijft uitdaging
| 15/08/2022
De werkomgeving is op weg voor ‘phygital’
| 08/08/2022
Gen X-Y-Z, complementair op de werkvloer
| 01/08/2022
Nederland blaast warm en koud bij elektrisch rijden
| 25/07/2022
Zonwerende folie beschermt ouderen van Woonzorgcentrum Meulenbroek
| 19/07/2022

Meer news