FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » “Geëvolueerd van een manusje-van-alles naar een volwaardige businesspartner”

“Geëvolueerd van een manusje-van-alles naar een volwaardige businesspartner”

Kris Brans(46) voelt zich al bijna vijftien jaar thuis in de bedrijfscultuur van IKEA, die gedragen wordt door sterke waarden als eenvoud en duurzaamheid. Doorheen zijn carrière en diverse functies ontwikkelde hij naast de passie voor techniek een bijzondere interesse voor de psychologische kant van de realiteit. Als Cluster FM manager voor Frankrijk, België en Nederland rolde hij de afgelopen jaren een aantal uitdagende internationale projecten uit zoals de gelijkschakeling van de facilitaire scope binnen de hele groep.

Passie voor techniek en psychologie
Bio-ingenieur Kris Brans (46) volgde aansluitend op zijn masterstudies de opleidingen tot milieucoördinator en preventie-adviseur. Vanuit zijn passie voor veiligheid en milieu ging hij in 2008 van start bij IKEA Zaventem als verantwoordelijke voor de technische diensten: “Men sprak toen nog niet van facility management. Gaandeweg heb ik geleerd wat het inhoudt en dat het enorm aansluit bij de domeinen veiligheid en milieu. Na drie jaar stapte ik over naar het nationaal niveau als Country Facility Manager. Vijf jaar later kreeg ik de kans om op groepsniveau een aantal mooie projecten te realiseren (zie verder, nvdr). Sinds april 2020 ben ik als Cluster Facility Manager verantwoordelijk voor een 70-tal units in Frankrijk, België en Nederland.”

Doorheen de jaren groeide een bijzondere interesse voor het psychologisch aspect van zijn job: “Via diverse opleidingen leerde ik niet alleen mezelf als persoon beter kennen, maar leerde ik ook omgaan met anderen. Dit sluit trouwens nauw aan bij de warme IKEA-cultuur, die gedragen wordt door een achttal waarden. Ik kan me heel erg vinden in de langetermijnvisie van het bedrijf, die vertrouwen inboezemt. Het is een van de redenen waarom ik mijn werk graag doe.”

FM-structuur op vier niveaus
Facility management situeert zich bij IKEA op vier niveaus. Elke unit (winkel, kantoorgebouw, distributie- of shoppingcentrum) beschikt in de diverse vestigingen over een FM-team, dat geleid wordt door een FM-manager. Vervolgens is er het districtniveau (land of regio), het clusterniveau (meerdere landen) en het internationaal niveau (de Ingka-Group). Kris Brans: “Via de indeling in districten, die ongeveer even groot zijn, hebben we de verschillen tussen de landen gelijkgetrokken. Mijn team omvat op clusterniveau zeven District Facility Managers: vier in Frankrijk, één in België en twee in Nederland. Dit aangevuld met drie specialisten binnen de domeinen soft services, hard services en FM operations. Het team van district facility managers behartigt de volledige facilitaire scope voor hun district, de specialisten de clusterscope. Ik heb als Cluster Facility Manager grosso modo drie interne klanten, de retailers: die in Frankrijk baat ongeveer 40 units uit, in België circa 10 en in Nederland een 15tal.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


06/04/2021
Facility Management
 Ander nieuws
Linum Group opnieuw genomineerd voor Trends Gazelle West-Vlaanderen
| 26/11/2021
Factoren die de Europese kantoormarkt beïnvloeden
| 26/11/2021
Spacewell breidt zijn MCS FMIS-aanbod verder uit
| 25/11/2021
Nederland weert wegwerpbekers op kantoor
| 24/11/2021
Lage bezetting, maar kosten blijven hoog
| 19/11/2021

Meer news