FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » IFMA Belgium wordt belfa

IFMA Belgium wordt belfa

Een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk. Zo ook voor IFMA Belgium. Na 20 jaar slaat de vakvereniging haar vleugels uit en gaat ze onafhankelijk verder onder de naam belfa (belgian facility association). Een beslissing omwille van meerdere redenen. We spreken director Tanja Barella en voorzitter Marc Van Horenbeeck in het gloednieuwe business & event center Frame21 Brussels Airport, waar belfa sinds 1 februari gevestigd is.

Om meteen met de deur in huis te vallen: vanwaar de naamsverandering?
Tanja Barella (director belfa): “IFMA Belgium bestaat 20 jaar als lokaal chapter binnen IFMA International, met hoofdzetel in Houston. De vakvereniging is opgericht als een Belgische vzw. We tellen momenteel circa 1.000 leden, waarvan 13 ook het internationaal lidmaatschap hebben via een rechtstreekse bijdrage aan IFMA International. Sinds enige tijd heeft IFMA International ons laten weten dat alle lokale leden voortaan IFMA International moeten worden, bovenop het lokale lidmaatschap. In België was dit tot voor kort nog niet het geval. Het lidmaatschap van IFMA International bedraagt ongeveer 185 euro. Omdat 185.000 euro een te groot bedrag is, stelde IFMA International een alternatief voor in de vorm van een jaarlijks percentage van onze ledenomzet.

Concreet zou dit het eerste jaar neerkomen op 10%. Het bedrag zou vervolgens stapsgewijs evolueren naar 27% het vierde jaar. Uit telefonische steekproeven bleek dat er bij de leden weinig interesse is voor het internationaal lidmaatschap. We moesten dus een keuze maken. Ofwel de kosten doorrekenen aan de leden, met het risico dat er lidmaatschappen worden stopgezet. Ofwel de kosten op ons nemen. We denken dat we dit geld beter kunnen besteden aan een sterke lokale vakvereniging. Binnen het kader van de GDPR zouden wij trouwens alle gegevens naar Amerika moeten doorsturen. We moeten ook rekening houden met de bylaws. Vandaar dat we na lang onderhandelen overeengekomen zijn om zonder IFMA verder te gaan. Bovendien willen we niet dat mensen afhaken omwille van te hoog lidgeld, zeker gezien de huidige omstandigheden.”

Marc Van Horenbeeck (voorzitter belfa): “We willen met de nieuwe naam meer focussen op de Belgische markt, die heel specifiek is en uit veel kmo’s bestaat. Facility management is in de grotere bedrijven goed ingeburgerd. De kleinere bedrijven hebben echter nog nood aan sensibilisering over wat facility management precies is. Op die manier dragen we ook bij tot de bekendheid van het beroep. Uit onze bevraging blijkt dat we in België een specifieke bedrijfscultuur hebben, anders dan in het buitenland. De functie van facility manager verschilt naargelang het bedrijf en de sector. Een mooi voorbeeld is de zorgsector en het groeiend belang van de ziekenhuizen binnen onze vakvereniging. We willen een antwoord bieden op de specifieke noden van de Belgische bedrijven. En daar horen ook een nieuwe naam en waarden bij.” ...


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


31/03/2021
Facility Management
 Ander nieuws
Beddeleem zorgt voor circulaire herinrichting kantoren hub.brussels
| 04/10/2022
De perfecte storm
| 04/10/2022
15% minder elektriciteitsverbruik voor Parijse kantorenwijk La Défense
| 03/10/2022
Hefvermogen elektrische heftrucks van Linde opgetrokken tot 18 ton
| 03/10/2022
Interface is eerste CO2-neutrale onderneming in vloerenindustrie
| 30/09/2022

Meer news