FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Digitalisering van het FM-landschap

Digitalisering van het FM-landschap

georgejmclittle - 123RF)">
(foto: georgejmclittle - 123RF)
Technologie kan een belangrijke hulp bieden aan de Facility Management om zijn corebusiness te optimaliseren. Oude bekenden zijn de waaier aan gebouwbeheersystemen en uiteraard het FMIS (Facility Management Information System). Volgens het eerste ‘FM Trends Rapport’, dat in 2015 tot stand kwam vanuit een samenwerking tussen IFMA en PROCOS Group, bleek slechts 56% van de deelnemende Belgische organisaties zich te bedienen van een FMIS.

Recentere edities van dat rapport gaven nog steeds lage percentages aan. Inmiddels wordt het alsmaar drukker wat het aantal tools in het FM-landschap betreft. We denken dan vooral aan ontwikkelingen als Internet of Things (IoT) en Smart Building Solutions. Maar wat helpt nu waar?

FMIS is een belangrijke, zeg gerust essentiële, ondersteuning bij de dagelijkse operationele werking van Facility Management. De melding van storingen, de daarop volgende interventie door een gespecialiseerd technicus of eigen klusjesdienst, de volledige voortgang en opvolging van de melding, daarvoor staat FMIS paraat. Het is een essentieel tool voor de facilitaire servicedesk. Het informeert precies over wat er moet gebeuren (vb. onderhoudsintervallen, technische keuringen), wie daarbij aan de slag moet en welke kosten dat meebrengt.

Een belangrijk onderdeel van het FMIS is de onderhoudsplanning in de toekomst. Hiermee wordt het jaarplan voor de onderhoudstaken in beeld gebracht. Het gaat om de operationele planning, het overzicht bewaren op wat er daadwerkelijk gedaan is en de daaraan verbonden kosten. De bewaking van alle storingsmeldingen en onderhoudstaken vormt de onmisbare basis voor het opmaken van het financieel plan voor het volgende jaar. Het FMIS kan gekoppeld worden aan een waaier systemen, wat heel wat synergie kan opleveren bij het goed op elkaar afstemmen. Deze synergie draagt bij tot een betere en efficiëntere dienstverlening.

BIM
BIM, voluit ‘Building Information Modelling’-tool, maar ook steeds meer als ‘Building Information Management’ benoemd, levert een oneindige informatiestroom van bij het concept voor een nieuw gebouw, over de eigenlijke bouwfase, de gebruiksfase die drie en meer decennia kan duren en verschillende transformaties en/of herbestemmingen kan omvatten, tot de uiteindelijke sloop wanneer het gebouw is uitgediend. Voor de Facility Manager is de gebruiksfase van een gebouw uiteraard het belangrijkste. De vraag naar onmiddellijke toegang tot alle informatie neemt snel toe. Daarom klinkt de vraag naar het inkoppelen van meerjaren onderhoudsplannen in BIM steeds luider.

De informatie in een Building Information Model moet op elk ogenblik up-to-date zijn; niets mag ontgaan en vergeten worden om vast te leggen. BIM moet de Facility Manager niet alleen praktisch bruikbare informatie aanreiken voor de exploitatie, het moet ook vlot toegankelijk zijn om de aanwezige informatie aan te vullen en aan te passen, en dat bij wijze van spreken op dagelijkse basis.

Een nog eerder nieuw gegeven is de sloopfase. BIM moet informeren over de verwerkte materialen, wat en hoe ze recycleerbaar zijn, waar eventueel nog waarde uit te halen valt…

Een BIM is een digitale kopie van het gebouw zelf, waarin alle details van de beschikbare ruimtes zichtbaar zijn, wat bv. helpt om technische interventies sneller te laten verlopen. BIM en FMIS kunnen complementair worden ingezet.

Bestelportalen
Verbruiksgoederen, zoals de meeste kantoorartikelen, worden meestal besteld via het bestelportaal van de weerhouden leverancier. De interne klanten geven hun noden door aan de facilitaire dienst. Eenvoudiger en minder belastend is het om deze via het FMIS te ontvangen en te koppelen aan het bestelportaal van de leverancier(s). Dit biedt tevens eenvoudig controle op de voortgang van de bestellingen.

Internet of Things
‘Internet of Things’ (IoT) betekent concreet het verbinden van oneindig veel zaken via het internet naar een centrale bewakings/bestuurseenheid. Het kan gaan om bestanddelen van het gebouw (vb. deur- en venstersluitingen) of volledige toestellen (vb. drankenautomaat). Sensoren van zeer uiteenlopende aard zijn ‘de vinger aan de pols’ op afstand. Het kan gaan om lichtmeting, bewegingsdetectie, luchtstroommeting,… de mogelijkheden zijn oneindig gevarieerd. Het grote voordeel van IoT is dat storingen automatisch gedetecteerd en gemeld worden. Het is dus niet langer wachten tot een gebruiker ‘klaagt’ bij de helpdesk. Ook IoT laat zich integreren in het FMIS.15/03/2021
ICT en Telecom
 Ander nieuws
Beddeleem zorgt voor circulaire herinrichting kantoren hub.brussels
| 04/10/2022
De perfecte storm
| 04/10/2022
15% minder elektriciteitsverbruik voor Parijse kantorenwijk La Défense
| 03/10/2022
Hefvermogen elektrische heftrucks van Linde opgetrokken tot 18 ton
| 03/10/2022
Interface is eerste CO2-neutrale onderneming in vloerenindustrie
| 30/09/2022

Meer news