FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Corona impacteert onze facilities

Corona impacteert onze facilities

De coronacrisis heeft ook de wereld van de facilities zwaar getroffen. “Nogal wat bedrijven worden als het ware verplicht om dieper over bepaalde zaken na te denken. Zo is het hoofdkwartier niet langer de werkplek waar de meeste medewerkers aan de slag zijn, enkel de kernfuncties van het bedrijf blijven daar behouden. De doorbraak van het telewerken zorgt ervoor dat de onderneming zelf vooral een ontmoetingsplaats is geworden”, aldus Marnix Dejonghe, Cluster Manager van VINCI Facilities.

VINCI Facilities maakt deel uit van VINCI Energies binnen de vooral bouwtechnisch georiënteerde VINCI Group. Voor de afwerking van bouwprojecten, verhuisactiviteiten en soft services wordt er samengewerkt met contractors. VINCI Facilities focust vooral op Integrated Facility Management en begeleidt in die hoedanigheid Design & Build projecten, met focus op kantoorinrichting en in mindere mate retail. Naar aanleiding van de corona-impact werd in eerste instantie een intern stappenplan uitgewerkt om de 27 eigen gebouwen (in eigendom of gehuurd), over het land verspreid, coronaproof te maken. Alle ruimtes (kantoren, kleedruimtes, magazijnen…) werden geëvalueerd, werkplekken werden aangepast in functie van social distancing, er werden circulatieplannen opgemaakt etc. Waar social distancing niet kon gerespecteerd worden werden er bijkomende maatregelen genomen en werd in beschermingsmiddelen voorzien. Gezien de noden van de klanten werden de eigen gebouwen vrij snel opnieuw geopend voor een beperkt aantal medewerkers. De meeste medewerkers konden overschakelen op telewerk.

Slingerbeweging
“Deze diensten (site survey, opmaken veilig circulatieplan…) werden uiteraard ook aan onze klanten aangeboden. Onze medewerkers zijn vertrouwd met deze gebouwen en een aantal onder hen heeft meegewerkt aan de (her)inrichting ervan. Ingevolge de impact van de coronacrisis viel een aantal klantenprojecten stil, wat impliceerde dat een aantal medewerkers vrij kwam en kon worden gemobiliseerd in het kader van coronagerelateerde aanpassingswerkzaamheden”, aldus Dejonghe. “De meeste kantoorinrichtingsprojecten zijn lang doorlopende trajecten waarbij het accent vooral ligt op de projectvoorbereiding (analyse, advies, space planning, soms ook de zoektocht naar een geschikt pand…). Vaak neemt dit veel meer tijd in beslag dan de uitvoering van het project zelf. Doorheen onze klantenportefeuille zien we dat de impact van de coronacrisis zeer verschillend is: van het (langdurig) sluiten van bepaalde sites, over het sterk verminderen van bepaalde services, het geven van bijstand bij het heropenen van de gebouwen, en extra dienstverlening tot het tijdelijk en gedeeltelijk insourcen van bepaalde facilities.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


28/10/2020
Facility Management
 Ander nieuws
Beddeleem zorgt voor circulaire herinrichting kantoren hub.brussels
| 04/10/2022
De perfecte storm
| 04/10/2022
15% minder elektriciteitsverbruik voor Parijse kantorenwijk La Défense
| 03/10/2022
Hefvermogen elektrische heftrucks van Linde opgetrokken tot 18 ton
| 03/10/2022
Interface is eerste CO2-neutrale onderneming in vloerenindustrie
| 30/09/2022

Meer news