FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Complementariteit tussen thuis- en kantoorwerken als nieuwe FM-uitdaging

Complementariteit tussen thuis- en kantoorwerken als nieuwe FM-uitdaging

De Covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende verplichting tot thuiswerken heeft zowel aan werknemers- als aan werkgeverszijde heel wat twijfels weggenomen. Eerstgenoemden hebben de smaak nu echt goed te pakken; laatst genoemden hebben kunnen vaststellen dat het effectief kan. Beide partijen hebben echter ook nog heel wat weg af te leggen om thuiswerken te optimaliseren. En… het kantoor is met zekerheid nog lang niet dood.

Leesman, dat dit jaar zijn 10-jarig bestaan viert, onderzoekt de invloed van de werkomgeving op de tevredenheid en bijgevolg op de prestaties van de medewerkers en de organisatie. Het greep de Covid-19 pandemie aan om wereldwijd een studie rond thuiswerken op te zetten. In de periode van 31 maart tot 30 juni namen 50.875 mensen uit 61 landen deel aan de bevraging. “Aziatische deelnemers hebben op dit moment met 45% t.o.v. 20% Europeanen een groot aandeel in de studie” geeft Gideon van der Burg, MD Benelux van Leesman aan. “Dat is het gevolg van een sterke vraag uit die regio en het feit dat het virus daar eerder uitbrak en er al een sterke impact had voor Europa geteisterd werd”.
Onder de geënquêteerden had 85% in de laatste periode thuis gewerkt. België en Nederland zijn binnen Europa koplopers voor wat thuiswerken betreft. Gemiddeld scoort de tevredenheid 75 volgens de Leesman Index (Lmi), een bijzonder positief resultaat in vergelijking tot de kantoormetingen, die een gemiddelde van 63 en 70 voor de LMi + (de top van best scorende kantoren) laten optekenen. Ruim 1 op 5 geeft een Lmi score tussen 70 en 79,9 voor tevredenheid over het thuiswerken, terwijl bijna de helft - 45% - zelfs een Lmi van meer dan 80 toekent, een absolute super score! Slechts 19% geeft minder dan 60 voor tevredenheid over thuiswerken.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


21/10/2020
Facility Management
 Ander nieuws
Beddeleem zorgt voor circulaire herinrichting kantoren hub.brussels
| 04/10/2022
De perfecte storm
| 04/10/2022
15% minder elektriciteitsverbruik voor Parijse kantorenwijk La Défense
| 03/10/2022
Hefvermogen elektrische heftrucks van Linde opgetrokken tot 18 ton
| 03/10/2022
Interface is eerste CO2-neutrale onderneming in vloerenindustrie
| 30/09/2022

Meer news