FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » “Een professionele thuisomgeving creëren”

“Een professionele thuisomgeving creëren”

Nancy Herwegh (afdelingshoofd van de afdeling Facilitair Management binnen Het Facilitair Bedrijf): “Een belangrijke troef van onze dienstverlening is dat we vanuit onze gedecentraliseerde structuur zeer dicht bij onze medewerkers staan en weten wat er leeft.”
Nancy Herwegh (42), Afdelingshoofd Facilitair Management binnen Het Facilitair Bedrijf, ging in 2002 na haar studies Handelswetenschappen van start bij de Vlaamse overheid. Na 18 jaar werkt ze er nog met evenveel goesting, momenteel als afdelingshoofd van de afdeling Facilitair Management: “Hou vast aan de basis, maar probeer de dienstverlening opnieuw uit te vinden. We zijn het verplicht aan ons vakgebied om onszelf uit te dagen en op de voorgrond te treden. Het Facilitair Bedrijf heeft mij steeds kansen gegeven. Vandaar dat ik er nog altijd even graag werk.”

Generalistische blik
Nancy Herwegh studeerde Handelswetenschappen. Een bewuste keuze omdat de richting veel mogelijkheden biedt: “Economie interesseerde mij heel sterk. De generalistische aanpak trok me aan. Naast het economische, boekhoudkundige en financiële aspect kwam er ook psychologie, sociologie en rechten bij kijken. Hierdoor kon ik alle opties openhouden.” Terwijl veel van haar studiegenoten in de grote consultancybureaus terechtkwamen, koos Nancy Herwegh voor de Vlaamse overheid: “Een vacature bij de toenmalige afdeling Gebouwen sprak me aan. Gert Potoms (adjunct-directeur-generaal bij Het Facilitair Bedrijf, nvdr), die toen net afdelingshoofd was bij de afdeling Gebouwen, stelde me voor om zijn rechterhand te worden en een sterke poot rond facilities op te richten. Ingegeven door het beter bestuurlijk beleid was het de bedoeling om alle entiteiten die rond eenzelfde vakgebied werken bij één minister onder te brengen. Op die manier kwam ik in aanraking met een onderdeel van de facilitaire wereld: het beheer van gebouwen en projecten zoals toegankelijkheidsstudies. In 2006 was het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) een feit, waarbij ik onder meer personeelsplannen opmaakte en verschillende processen uitwerkte binnen die entiteit. Gaandeweg nam ik in mijn afdeling de HR-rol op, waardoor ik HR-verantwoordelijke werd voor het nieuwe agentschap AFM. Het team van circa 600 medewerkers bestond uit zeer specifieke profielen, van poetspersoneel tot cateringmensen, administratieve medewerkers en ingenieurs. De facilitaire wereld kent veel HR-gerelateerde uitdagingen. Een goede wisselwerking tussen FM en HR is in een snel veranderende wereld meer dan ooit aan de orde. Ik denk aan het aantrekken van de juiste profielen, opleiding en mensen laten evolueren in hun functie. Na vijf en een half jaar kwam er een functie vrij als regiomanager, de huidige facility managers die elk verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening in een of meerdere gebouwen.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


Photo Gallery

09/09/2020
Facility Management
 Ander nieuws
Gezondheidsproblemen niet typisch voor ouderen
| 28/09/2021
Vuilvangmat van Mewa beschermt tegen vocht en vuil
| 27/09/2021
Beddeleem plaatst systeemwanden in nieuwe HQ Securex
| 24/09/2021
Kies net als Nestlé voor een ergonomische thuiswerkplek
| 23/09/2021
Beweging in de cateringmarkt
| 23/09/2021

Meer news