FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Vraag naar goede akoestiek klinkt alsmaar luider

Vraag naar goede akoestiek klinkt alsmaar luider

Waar akoestiek vroeger vaak stiefmoederlijk behandeld werd of eerder als een luxe beschouwd, zien we momenteel dat bedrijven alsmaar meer inzetten op een goede akoestische werkomgeving. Geluidsproblemen staan immers hoog genoteerd in het klachtenlijstje van kantoormedewerkers (cfr onder andere onderzoek van Leesman). Dat met alle gevolgen van dien: niet enkel voor de werksfeer, maar ook voor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit. We polsten bij enkele toonaangevende marktspelers naar oplossingen en trends.

Akoestiek: what’s in a name?
Over akoestiek doen nog heel wat misverstanden de ronde. Een gouden tip: informeer je voldoende bij een specialist inzake de mogelijkheden. Het is immers zonde om achteraf te constateren dat de gekozen oplossing niet aansluit op de noden van de ruimte.
Een belangrijk onderscheid dat moet worden gemaakt is dat akoestiek enerzijds bestaat uit akoestische producten of ‘geluidabsorbers’ (akoestische scheidingswanden, wand- en plafondpanelen, zuilen, soundleaves, bureauschermen…) om de akoestiek of nagalm/echo binnen een ruimte te verbeteren. Anderzijds zijn er de geluidsisolerende producten (waaronder zware folies, akoestische spouwisolatie, trillingvrije montagesystemen voor vloer, wand en plafond) die de geluidsoverdracht van ruimte A naar B tot een minimum herleiden. Breng de problematiek en doelstellingen daarom altijd eerst goed in kaart via een akoestische studie die door een specialist wordt uitgevoerd. Als het over een volledig nieuw project gaat is het aan te raden om in een vroeg stadium samen te zitten met de architect, die de nodige ingrepen in het ontwerp kan voorzien. Dat vermijdt aanpassingen én kosten achteraf.

De populariteit van volledig autonome units die in een open ruimte worden geïnstalleerd en dienstdoen als vergader-, concentratie- en afgeschermde flexwerkruimte stijgt.

Flexibele alles-in-één-oplossingen
De werkplek is continu aan verandering onderhevig. ‘Open space’-kantoren, Activity Based Working… We zien dat er momenteel akoestische oplossingen zijn voor alle mogelijke werkplekomgevingen. Flexibiliteit staat daarbij centraal. We merken echter dat er alsmaar meer vraag is naar concentratieruimtes. Het landschapskantoor wordt, niet in het minst door de coronacrisis, meer en meer in vraag gesteld. Maar ook klachten zoals concentratieverlies, gebrek aan privacy en geluidsoverlast zijn vaak gehoorde opmerkingen vanop de werkvloer. Alexandre Stoop (CEO TecnoSpace): “De aparte ‘boxen’ of concentratieruimtes zijn populair. De volledig autonome units worden in een open ruimte geïnstalleerd en doen dienst als vergader-, concentratie- en afgeschermde flexwerkruimte. Door de toepassing van akoestische beglazing en een geluidsabsorberend plafond ontstaat een comfortabele werkplek met individueel ventilatiesysteem en ingebouwde ledverlichting.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


20/07/2020
Gebouwen en Technieken
 Ander nieuws
Gezondheidsproblemen niet typisch voor ouderen
| 28/09/2021
Vuilvangmat van Mewa beschermt tegen vocht en vuil
| 27/09/2021
Beddeleem plaatst systeemwanden in nieuwe HQ Securex
| 24/09/2021
Kies net als Nestlé voor een ergonomische thuiswerkplek
| 23/09/2021
Beweging in de cateringmarkt
| 23/09/2021

Meer news